Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Město Šenov – Zvýšení kapacity ZŠ Šenov

MĚSTO ŠENOV – ZVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ ŠENOV

Program:
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Podprogram:
298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Identifikační číslo:
298D213000050

Poskytovatel:
Ministerstvo financí ČR

Příjemce dotace:
Město Šenov

Celkové náklady na realizaci projektu:
25 217 291,78 Kč

Dotace:
14 718 127 Kč

Popis projektu:
Předmětem projektu bylo:

  • Nástavba 3 NP 2. pavilonu ZŠ Šenov,
  • přístavba sociálního zařízení pro žáky a šaten pro 3. NP,
  • vestavba výtahové šachty včetně kabiny 2. pavilonu ZŠ,
  • zřízeni nové plynové kotelny včetně nového přívodu plynu ke 2. pavilonu a rozvodů ústředního topení,
  • úprava venkovních ploch, dešťové kanalizace, zvětšení kapacity přívodu vody v souvislosti s přístavbou a nadstavbou.

V rámci projektu nově vznikly čtyři kmenové třídy, dvě odborné multifunkční učebny, tři kabinety pedagogů včetně 3 skladů pomůcek, sociální zařízení pro žáky, včetně učitelské toalety, sprchy, úklidová místnost za účelem zvýšení kapacity základní školy.

Také bylo pořízeno nové interiérové vybavení, ICT technika a další dlouhodobý hmotný majetek

Realizace probíhala v období od 05/2016 a 02/2017. Stavba byla zkolaudována v únoru 2017.