Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

MŠ Šenov – zajištění úspory energií, MŠ Lipová

MŠ ŠENOV – ZAJIŠTĚNÍ ÚSPORY ENERGIÍ,  MŠ LIPOVÁ

Program:
Operační program Životní prostředí 2014-2020

Číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004490

Řídící orgán:
Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:
Státní fond Životního prostředí ČR

Příjemce dotace:
Město Šenov

Celkové výdaje související s předmětem podpory:
6.244.637,63 Kč s DPH

Celkové způsobilé výdaje:
3.276.570,77 Kč

Dotace:
1.310.628,30 Kč

Popis projektu:
Budova mateřské školy Šenov na ulici Lipová se skládá ze dvou dvoupodlažních pavilonů propojených jednopodlažní hospodářskou částí. V budově se nachází 5 tříd. Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy zateplením obvodového zdiva a střechy budovy, výměnou výplní otvorů nesplňujících parametry požadované normou ČSN 730540-2 a zpracovaným energetickým posudkem – světlíky a výlez na střechu. V souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých byla v pobytových místnostech dětí instalována vzduchotechnická zařízení a IR čidla CO2, v pavilonu A jsou umístěny 2 ks VZT jednotek, v pavilonu B 3 ks VZT jednotek. V pobytových místnostech dětí byly vyměněny původní zářivkové trubice za úsporné LED trubice.

Realizace probíhala ve dvou dílčích etapách v období 07-10/2016 a 06-09/2017. Stavba byla zkolaudována v říjnu 2017.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uníí – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.