Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Obnova aleje Volenství v Šenově


Program: Operační program Životní prostředí 2007-2013

Číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/13.17562

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond Životního prostředí ČR/Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Město Šenov

Celkové způsobilé výdaje: 454 052 Kč

Dotace EU: 340 539 Kč

Popis projektu:
Předmětem podpory byla obnova kaštanové aleje Volenství ve městě Šenov v k. ú. Šenov u Ostravy. V rámci realizace bylo provedeno kácení a výsadba nových 56ks dřevin – typ kaštanů (Aesculus carnea „Briotii“), který lépe odolává klíněnce jírovcové. Obnovená alej tak navázala na přilehlou alej podél vodního toku a komplexně dořešila zelenou oblast v extravilánu města Šenov.

Realizace probíhala v 11/2014.

Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu: 04.11.2024

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.