Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Odbor výstavby a životního prostředí

 

01 – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – doc
01 – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – pdf
02 – Žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území – doc
02 – Žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území – pdf
03 – Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – doc
03 – Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – pdf
04 – Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – doc
04 – Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – pdf
05 – Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu – doc
05 – Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu – pdf
06 – Žádost o vydání společného povolení – doc
06 – Žádost o vydání společného povolení – pdf
07 – Oznámení o záměru – doc
07 – Oznámení o záměru – pdf
08 – Ohlášení stavby – doc
08 – Ohlášení stavby – pdf
09 – Žádost o stavební povolení – doc
09 – Žádost o stavební povolení – pdf
10 – Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora – doc
10 – Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora – pdf
11 – Žádost o přidělení č.p.č.ev – doc
11 – Žádost o přidělení č.p.č.ev – pdf
11b – Ohlášení dokončení stavby bez č.p.č.ev – doc
11b – Ohlášení dokončení stavby bez č.p.č.ev – pdf
12 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu – doc
12 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu – pdf
13 – Žádost o povolení předčasného užívání stavby – doc
13 – Žádost o povolení předčasného užívání stavby – pdf
14 – Oznámení změny v užívání stavby – doc
14 – Oznámení změny v užívání stavby – pdf
15 – Ohlášení odstranění – doc
15 – Ohlášení odstranění – pdf
16 – Žádost o kolaudaci – pdf
17 – Žádost o změnu UPD – doc
17 – Žádost o změnu UPD – pdf
18 – Společné oznámení záměru – doc
18 – Společné oznámení záměru – pdf
19 – Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les – doc
19 – Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les – pdf
20 – Žádost o stanovisko města ke stavbě – pdf