Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Opatření pro zajištění energetických úspor objektu MěPOS ve vlastnictví města Šenov

Opatření pro zajištění energetických úspor objektu MěPOS ve vlastnictví města Šenov

Program:
Operační program Životní prostředí

Číslo projektu:
CZ.1.02/3.2.00/15.27576

Řídící orgán:
Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:
Státní fond Životního prostředí ČR

Příjemce dotace:
Město Šenov

Celkové způsobilé výdaje:
2.366.841,89 Kč

Dotace:
2.130.156,60 Kč

Popis projektu:
Navrhovaná opatření k zajištění úspor v budově městského podniku služeb MěPOS spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně nevyhovujících výplní otvorů a zateplení střechy. Realizací těchto opatření dojde ke snížení emisí a k úspoře energie.

Realizace probíhala v roce 2015. Kolaudační souhlas byl vydán v prosinci 2015.

Projekt realizovaný v roce 2015 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.