Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Opatření pro zajištění úspor objektu ve vlastnictví města Šenov – ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO


Opatření pro zajištění úspor objektu ve vlastnictví města Šenov – zdravotní středisko

Program:
Operační program Životní prostředí

Číslo projektu:
CZ.1.02/3.2.00/15.27575

Řídící orgán:
Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:
Státní fond Životního prostředí ČR

Příjemce dotace:
Město Šenov

Celkové způsobilé výdaje:
2.078.002,04 Kč

Dotace:
1.508.948,26 Kč

Popis projektu:
Navrhovaná opatření k zajištění úspor v budově zdravotního střediska spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně výplní otvorů a zateplení střechy. Realizací těchto opatření dojde ke snížení emisí a k úspoře energie.

Realizace probíhala v roce 2015. Kolaudační souhlas byl vydán v prosinci 2015.

Projekt realizovaný v roce 2015 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.