Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Památky a příroda Zámeckého parku v Šenově

Fond malých projektů

Projekt s názvem „Památky a příroda Zámeckého parku v Šenově“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Regionu Bílé Karpaty v rámci operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Název projektu: Památky a příroda Zámeckého parku v Šenově
Kód projektu: CZ/FMP/6c/01/026
Konečný uživatel: Město Šenov
Doba trvání projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019
Realizované investice v rámci projektu:

  • vybudování oddechové zóny – herní prvky z akátového dřeva
  • vybudování přístupového chodníku s mlatovým povrchem
  • vybudování mobiliáře

Celkové způsobilé výdaje projektu: 32 610,50 EUR

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 80%: 26 088,40 EUR

Financování z rozpočtu města Šenov ve výši 20%: 6 522,10 EUR

Záměrem projektu bylo zvýšení atraktivnosti kulturní památky a obnova významného krajinného prvku „Zámecký park Šenov“ pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. V projektu šlo především o zlepšení přístupu k těmto významným přírodním a kulturním památkám jako výstavba chodníku, dětského hřiště a revitalizace oddechových zón.

Realizace projektu přispěla ke zvýšení intenzity spolupráce zainteresovaných subjektů, a to jak v průběhu projektu, tak i po jeho ukončení. Společnými aktivitami došlo k vytvoření podmínek pro společná setkání, k prohloubení vztahů a žádoucí přeshraniční spolupráci.

Slavnostní otevření oddechové zóny
Tematický okruh

http:  //rabca.sk/sk/investicie-a-projekty/63-interreg-v-a