Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Revitalizace Zámeckého parku – Šenov – 2016


Program:
Operační program Životní prostředí 2014-2020

Číslo projektu:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002812

Řídící orgán:
Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:
Státní fond Životního prostředí ČR/Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace:
Město Šenov

Celkové způsobilé výdaje:
1 010 719 Kč

Dotace EU:
606 431 Kč

Popis projektu:
Předmětem podpory je zakládání a regenerace zeleně v Zámeckém parku Šenov.
Realizací projektu dojde:

  • k odstranění 49 ks stromů a 21 m2 keřové skupiny,
  • k odbornému ošetření 27 ks stromů,
  • k výsadbě 21 ks listnatých a 4 ks jehličnatých stromů, 38 ks větších keřů a menších stromů a 240 keřů ve skupinové výsadbě.

Dále bude zajištěna následná péče a údržba o vysazenou a obnovenou zeleň po dobu 3 let. Cílem projektu je zvýšení biodiverzity v lokalitě, zlepšení zdravotního stavu dřevin a vytvoření podmínek pro jejich zdárný růst v dalších letech.

Realizace probíhala ve dvou dílčích etapách v období 07-10/2016 a 06-09/2017. Stavba byla zkolaudována v říjnu 2017.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.