Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Sport v každém věku


Projekt s názvem „Sport v každém věku“ je financován z prostředků ERDF prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Název projektu: Sport v každém věku
Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001164
Vedoucí partner: Město Šenov
Partneři projektu: Gmina Strumieň
Doba trvání projektu: 1. 6. 2017 – 30. 6. 2018
Realizované investice v rámci projektu:

 • výstavba workoutového hřiště a venkovních fitness prvků ve městě Šenov
 • výstavba venkovní posilovny v Pruchně

Celkové způsobilé výdaje: 21 607,00 EUR

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 85%: 18 365,95 EUR

Financování z rozpočtu města Šenov ve výši 15%: 3 241,05 EUR

Zúčastněná města již v minulosti vytvořila projekty, které přispěly ke zlepšení podmínek k trávení volného času děti a mládeže, jejichž záměrem byla podpora zdravého vývoje a způsobu života a schopnost zapojovat se do různých aktivit či vzájemně spolupracovat a sdílet společné cíle a hodnoty. Z důvodu neustále rostoucího počtu osob trávících svůj volný čas pouze u počítačů a televizí, je žádoucí, aby všem byla dána možnost vyplnit volný čas taktéž jinými, např. fyzickými aktivitami. Tyto aktivity mohou přispívat mnohem více k všestrannému rozvoji člověka a k jeho fyzické i psychické pohodě.

Jednou z reakcí obou partnerských měst na danou problematiku je společný projekt s názvem „Sport v každém věku“.

Tento projekt je především zaměřený na zintenzivnění přeshraničních aktivit rozšířených o oblast sportovně-rekreační činnosti občanů všech věkových kategorií města Strumień a města Šenov. Vybudováním Workoutového hřiště a venkovních fitness prvků, chceme nabídnout možnosti jak společně trávit volný čas, prohloubit vztahy napříč generacemi, vytvářet podmínky pro společná setkání a díky těmto fyzickým aktivitám i prohlubovat žádoucí přeshraniční spolupráci.

Aktivity projektu:

 1. Slavnostní otevření workoutového hřiště a venkovních fitness prvků
 2. Sportovní den úředníků
 3. Cvičení pro teenagery
 4. Dubnový Piknik Rodinný spojený s otevřením nově vybudované venkovní posilovny v Pruchně
 5. Květnový Piknik Rodinný
 6. Děti a spot v přírodě
 7. A co senioři a sport?
 8. Přednášky o zdravém životním stylu, kombinované s cvičením v posilovně a Nordic Walking
 9. Turnaj v plážovém volejbale