Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

Archív pro rok 2011

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
176 Veřejná vyhláška, převzetí písemnosti - Ĺ. Oleňák (dokument PDF, 157.33 KB) SO 28. 12. 2011 - 13. 1. 2012
175 Finanční úřad Ostrava, Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 (dokument PDF, 493.46 KB) SO 21. 12. 2011 - 31. 1. 2012
174 Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK - mor včelího plodu (dokument PDF, 186.52 KB) ŽP 20. 12. 2011 - 5. 1. 2012
173 KÚ pro MSK Ostrava, Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (dokument PDF, 156.13 KB) SO 14. 12. 2011 - 16. 1. 2012
172 Pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu č. p. 300, Šenov (dokument PDF, 522.55 KB) MH 13. 12. 2011 - 15. 2. 2012
171 Veřejná vyhláška vydání změny č. 11 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 215.92 KB) 13. 12. 2011 - 29. 12. 2011
170 OZV č. 2/2011, kterou se vydává Požární řád města Šenov (dokument PDF, 1.36 MB) SO 7. 12. 2011 - 31. 12. 2011
169 OZV č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálního odpadu....... (dokument PDF, 654.17 KB) SO 7. 12. 2011 - 31. 12. 2011
168 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 6. 12. 2011 (dokument PDF, 402.36 KB) SO 7. 12. 2011 - 31. 12. 2011
167 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Přírodní památka "Mokřad u Rondelu" (dokument PDF, 4.05 MB) ŽP 5. 12. 2011 - 6. 1. 2012
166 Doručení veřejnou vyhláškou, M. Fortelko (dokument PDF, 132.62 KB) SO 5. 12. 2011 - 21. 12. 2011
165 Dražební vyhláška č. N 256/11. L. Michalík (dokument PDF, 1.4 MB) SO 5. 12. 2011 - 12. 1. 2012
164 SmVaK - Oznámení o změně ceny vodného a stočného (dokument PDF, 446 KB) ŽP 30. 11. 2011 - 2. 1. 2012
163 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 06.12.2011 (dokument PDF, 155.59 KB) SO 25. 11. 2011 - 7. 12. 2011
162 Veřejná vyhláška -"Ochranná pásma letiště Ostrava - Mošnov" (dokument PDF, 1.39 MB) MH 22. 11. 2011 - 8. 12. 2011
161 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti č. p. 1287 (dokument PDF, 715.34 KB) SO 21. 11. 2011 - 12. 12. 2011
160 Návrh rozpočtu města Šenov na rok 2012 (dokument PDF, 1.21 MB) FO 18. 11. 2011 - 7. 12. 2011
159 Majetek města - pozemky, k jednání zastupitelstva města dne 06.12.2011 (dokument PDF, 97.79 KB) SO 16. 11. 2011 - 7. 12. 2011
158 Nařízení města Šenov č. 2/2011 (dokument PDF, 694.17 KB) SO 11. 11. 2011 - 28. 11. 2011
157 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, Z. SIUDA (dokument PDF, 259.86 KB) SO 11. 11. 2011 - 21. 11. 2011
156 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, L. Oleňák (dokument PDF, 162.37 KB) SO 10. 11. 2011 - 28. 11. 2011
155 Oznámení technologické zkoušky (dokument PDF, 145.29 KB) ŽP 9. 11. 2011 - 10. 11. 2011
154 Volné pracovní místo investičního technika (dokument PDF, 123.51 KB) taj. 8. 11. 2011 - 28. 11. 2011
153 Rozhodnutí o umístění stavby "Prodloužení vodovodního řádu", M. a E. Košťálovi (dokument PDF, 1.26 MB) 7. 11. 2011 - 23. 11. 2011
152 Pozemkový fond ČR, Obchodní veřejná soutěž, p. č. 3275/1, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 837.4 KB) SO 19. 10. 2011 - 2. 12. 2011
151 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, R. a D. Pánkovi (dokument PDF, 554.97 KB) 17. 10. 2011 - 2. 11. 2011
150 Okresní soud ve Frýdku-Místku, Usnesení o dražební vyhlášce, S. Batiha (dokument PDF, 150.72 KB) SO 13. 10. 2011 - 31. 10. 2011
149 Opatření o zahájení spojeného územního a správního řízení, ČEZ Distribuce a. s. (dokument PDF, 718.46 KB) 12. 10. 2011 - 31. 10. 2011
148 Nařízení města Šenov č. 1/2011 - Tržní řád (dokument PDF, 438.65 KB) SO 12. 10. 2011 - 31. 10. 2011
145 Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Šenov (dokument PDF, 246.17 KB) místostarosta 10. 10. 2011 - 31. 10. 2011
144 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Šenov (dokument PDF, 246.03 KB) místostarosta 10. 10. 2011 - 31. 10. 2011
147 Okresní soud ve Frýdku-Místku, Usnesení o dražební vyhlášce, S. Batiha (dokument PDF, 138.89 KB) SO 10. 10. 2011 - 26. 10. 2011
146 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (dokument PDF, 464.97 KB) SO 10. 10. 2011 - 28. 11. 2011
143 Exekutorský úřad Ostrava, Dražební vyhláška - J. Jahoda (dokument PDF, 536.01 KB) SO 4. 10. 2011 - 20. 10. 2011
142 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 207.85 KB) ŽP 3. 10. 2011 - 16. 11. 2011
141 Exekutorský úřad Ostrava, Dražební vyhláška - J. Jahoda (dokument PDF, 524.61 KB) SO 3. 10. 2011 - 19. 10. 2011
140 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 27.09.2011 (dokument PDF, 214.38 KB) SO 30. 9. 2011 - 17. 10. 2011
139 Posuzování vlivů záměru "Energetic center Šenov", vrácení dokumentace k dopracování (dokument PDF, 427.34 KB) Inv. 27. 9. 2011 - 13. 10. 2011
136 Rozhodnutí o umístění stavby, V. Homolák (dokument PDF, 1.76 MB) 22. 9. 2011 - 10. 10. 2011
135 Veřejná vyhláška - Omezení vjezdu nákl. vozidel, ul. Těšínská (dokument PDF, 776.08 KB) SO 21. 9. 2011 - 7. 10. 2011
134 Rozhodnutí o umístění stavby, ČEZ Distribuce, a.s ., RD - Březina (dokument PDF, 1.25 MB) 19. 9. 2011 - 5. 10. 2011
133 Pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 27.09.2011 (dokument PDF, 134.42 KB) SO 19. 9. 2011 - 29. 9. 2011
132 Opatření o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, M. a E. Košťálovi (dokument PDF, 565.01 KB) 14. 9. 2011 - 30. 9. 2011
131 Usnesení z 7. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 3.58 MB) SO 14. 9. 2011 - 30. 9. 2011
130 Mag. města Ostravy, Rozhodnutí č. 839/11/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla, P. Pertile (dokument PDF, 2.5 MB) 12. 9. 2011 - 29. 9. 2011
129 Územní rozhodnutí - vyřejná vyhláška, "Odvedení drenážních vod do vodního toku" (dokument PDF, 1.02 MB) 8. 9. 2011 - 26. 9. 2011
128 Veřejná vyhláška, Veřejné projednávání k návrhu změny č. 11 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 379.43 KB) 8. 9. 2011 - 31. 10. 2011
127 Rozhodnutí o umístění a provedení stavby "Veřejně nepřístupné účelové komunikace, p. č. 1286/1, 1299/2", k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 2.03 MB) 8. 9. 2011 - 26. 9. 2011
126 Pozvání na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 13.09.2011 (dokument PDF, 102.49 KB) SO 5. 9. 2011 - 14. 9. 2011
125 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, ČEZ Distribuce, a. s. (dokument PDF, 710.99 KB) 5. 9. 2011 - 21. 9. 2011
124 Majetek města - pozemky, k jednání zastupitelstva města dne 13.09.2011 (dokument PDF, 92.95 KB) SO 26. 8. 2011 - 14. 9. 2011
123 Rozhodnutí o dělení pozemků p. č. 2775/1, 4, k. ú. Šenov u Ostravy, V. I. T. Group, s. r. o. (dokument PDF, 911.59 KB) 24. 8. 2011 - 9. 9. 2011
122 Rozhodnutí o umístění stavby, P. a M. Pitrunovi (dokument PDF, 1.91 MB) 17. 8. 2011 - 2. 9. 2011
121 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, ČEZ Distribuce a. s., RD - Březina (dokument PDF, 555.27 KB) 8. 8. 2011 - 24. 8. 2011
120 Rozhodnutí o umístění stavby, V. Kapusta (dokument PDF, 1.3 MB) 5. 8. 2011 - 23. 8. 2011
119 Krajský úřad MSK, Posuzování vlivů záměru "Energetic Center Šenov" (dokument PDF, 564.76 KB) Inv. 4. 8. 2011 - 31. 8. 2011
118 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, V. Homolák (dokument PDF, 694.71 KB) 3. 8. 2011 - 19. 8. 2011
117 Pozemkový fond ČR, Nabídka pozemků k pronájmu (dokument PDF, 274.1 KB) SO 2. 8. 2011 - 3. 11. 2011
116 Okresní soud v Bruntále, Vyhláška - popis věcí (dokument PDF, 381.37 KB) SO 2. 8. 2011 - 3. 2. 2012
115.2 Grafická příloha k návrhu zadání změny č. 14 (dokument PDF, 578.3 KB) 1. 8. 2011 - 1. 9. 2011
115.1 Změna č. 14 - návrh zadání (dokument PDF, 111.11 KB) 1. 8. 2011 - 1. 9. 2011
115 Oznámení o projednávání "Návrhu zadání změny č. 14 Územního plánu města Šenov" (dokument PDF, 384.22 KB) 1. 8. 2011 - 1. 9. 2011
114 Usnesení, zastavení územního řízení, V. a Z. Kempní (dokument PDF, 317.97 KB) 29. 7. 2011 - 15. 8. 2011
113 Odprodej pracovního stolu s nerezovou deskou (dokument PDF, 348.99 KB) MH 27. 7. 2011 - 11. 8. 2011
112 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby, H. Urbancová (dokument PDF, 1.64 MB) 25. 7. 2011 - 10. 8. 2011
111 Veřejná vyhláška, Jan Gál (dokument PDF, 114.42 KB) SO 22. 7. 2011 - 8. 8. 2011
110 RPG Byty, s. r. o., celkové vyúčtování - vodné, stočné (dokument PDF, 406.72 KB) ŽP 20. 7. 2011 - 5. 8. 2011
109 Územní rozhodnutí-veř.vyhláška-klidová zóna (dokument PDF, 8.3 MB) 14. 7. 2011 - 1. 8. 2011
108 Veřejná vyhláška-omezení vjezdu nákl.vozidel (dokument PDF, 1.07 MB) Inv. 11. 7. 2011 - 27. 7. 2011
107 Usnesení-výkon rozhodnutí (dokument PDF, 362.85 KB) SO 11. 7. 2011 - 27. 7. 2011
106 Dražební vyhláška N64848, Lesy ČR, s. p. (dokument PDF, 1.05 MB) SO 29. 6. 2011 - 15. 7. 2011
105 Rozhodnutí o umístění stavby, P., L. a L. Filákovi, P. a I. Plunderovi, I. Uhrová, K. Cholevová, J. a L. Lichotovi, D. Kolarczyková, L. Haleš (dokument PDF, 1.37 MB) 29. 6. 2011 - 15. 7. 2011
104 Usnesneí z 6. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 28.06.2011 (dokument PDF, 734.95 KB) SO 29. 6. 2011 - 15. 7. 2011
103 Rozhodnutí o umístění stavby, ČEZ Distribuce, a. s. (dokument PDF, 1.6 MB) 28. 6. 2011 - 14. 7. 2011
102 Pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska, Šenov, Vráclavská 1281 (dokument PDF, 188.57 KB) MH 27. 6. 2011 - 15. 8. 2011
101 Exekutorský úřad Jeseník. Dražební vyhláška D. Kubošová (dokument PDF, 789.42 KB) SO 24. 6. 2011 - 11. 7. 2011
100 Pozvání na 6. zasedání ZMě dne 28.06.2011 (dokument PDF, 167.69 KB) SO 21. 6. 2011 - 29. 6. 2011
99 Usnesení o nařízení dražebního jednání, Š. Mecnerová (dokument PDF, 1.12 MB) SO 17. 6. 2011 - 4. 7. 2011
98 Zveřejnění záměru prodeje VW TRANSPORTER (dokument PDF, 376.16 KB) MěPOS 16. 6. 2011 - 14. 7. 2011
97 Opatření o zahájení spojeného územního řízení a stavebního řízení, V. Kapusta (dokument PDF, 706.76 KB) 15. 6. 2011 - 1. 7. 2011
96 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, P. a M. Pitrunovi (dokument PDF, 1.05 MB) 13. 6. 2011 - 29. 6. 2011
95 Majetek města - pozemky (dokument PDF, 90.38 KB) SO 8. 6. 2011 - 29. 6. 2011
94 Opatření o zahájení spojeného územního řízení a správního řízení, H. Urbancová (dokument PDF, 1.07 MB) 8. 6. 2011 - 24. 6. 2011
93 Dražební vyhláška, R. Miko (dokument PDF, 563.4 KB) SO 6. 6. 2011 - 22. 6. 2011
92 Opatření o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, "Klidová zóna Šenov - Radniční náměstí" (dokument PDF, 985.98 KB) 3. 6. 2011 - 20. 6. 2011
91 Nařízení krajské veterinární správy pro MSK č. 3/2011 - varroázy včel (dokument PDF, 1.36 MB) ŽP 2. 6. 2011 - 20. 6. 2011
89 Přírodní památka Václavovice - pískovna (dokument PDF, 1.94 MB) ŽP 1. 6. 2011 - 4. 7. 2011
90 Odpověď Krajského úřadu MSK Ostrava na petici "Energetic center Šenov" (dokument PDF, 349.38 KB) Inv. 1. 6. 2011 - 17. 6. 2011
88 Opatření o zahájení spojeného územního řízení + správního řízení, A. a D. Březinovi, P. a M. Pitrunovi, R. a I. Nerudovi (dokument PDF, 843.5 KB) 30. 5. 2011 - 15. 6. 2011
87 Krajský úřad MSK, Závěr zjišťovacího záměru "Energetic center Šenov" (dokument PDF, 1.65 MB) Inv. 26. 5. 2011 - 13. 6. 2011
86 Oznámení ozahájení územního řízení veř. vyhláškou - opkaované veřejné ústní jednání, V. I. T. GROUP, s. r. o. Třinec - Lyžbice (dokument PDF, 536.75 KB) 25. 5. 2011 - 10. 6. 2011
85 Rozhodnutí o umístění stavby, F. a G. Lažkovi (dokument PDF, 2.49 MB) 24. 5. 2011 - 9. 6. 2011
84 Opatření o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, brána, V. a Z. Kempní (dokument PDF, 535.61 KB) 20. 5. 2011 - 6. 6. 2011
83 Opatření o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, oplocení, V. a Z. Kempní (dokument PDF, 711.68 KB) 20. 5. 2011 - 6. 6. 2011
81 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa (dokument PDF, 157.5 KB) Tajem. 16. 5. 2011 - 1. 6. 2011
82 Pronájem pozemku p. č. 103, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 339.6 KB) MH 16. 5. 2011 - 1. 6. 2011
80 Rozhodnutí o umístění stavby, ČEZ Distribuce, a.s. (dokument PDF, 1.32 MB) 16. 5. 2011 - 1. 6. 2011
79 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, "Prodloužení vodovodního řádu" na pozemku p. č. 5773 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 655.08 KB) 13. 5. 2011 - 30. 5. 2011
78 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou , ČEZ Distribuce, a. s. (dokument PDF, 767.79 KB) 13. 5. 2011 - 30. 5. 2011
77 Vyjádření města Šenov k záměru "Energetic center Šenov" (dokument PDF, 595.05 KB) Inv. 13. 5. 2011 - 30. 5. 2011
76 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 10.05.2011 (dokument PDF, 131.73 KB) SO 13. 5. 2011 - 30. 5. 2011
75 Rozhodnutí o umístění stavby veř.vyhláškou,Správa silnic MSK p.o. (dokument PDF, 1.26 MB) 11. 5. 2011 - 27. 5. 2011
74 Městský úřad Orlová, Oznámení o uložení písemnosti, M. Válek (dokument PDF, 230.93 KB) SO 6. 5. 2011 - 23. 5. 2011
73 Slezská brána - Přezkum hospodaření a Závěrečný účet za rok 2010 (dokument PDF, 1.72 MB) FO 4. 5. 2011 - 20. 5. 2011
72 Pozemkový fond ČR, Nabídka pozemků k pronájmu (dokument PDF, 338.12 KB) SO 4. 5. 2011 - 4. 8. 2011
71 Pozvání na 5. (mimořádné) zasedání zastupitelstva města Šenov dne 10.05.2011 (dokument PDF, 107.77 KB) SO 2. 5. 2011 - 11. 5. 2011
70 Mag. města Ostravy, Rozhodnutí č. 400/11/VH, "Kanalizace Šenov - Jih" (dokument PDF, 6.81 MB) Inv. 2. 5. 2011 - 18. 5. 2011
69 Informace o oznámení záměru "Energetic center Šenov" (dokument PDF, 676.47 KB) Inv. 27. 4. 2011 - 13. 5. 2011
68 Usnesení veř. vyhláškou, P. Štěpán a P. Balonová (dokument PDF, 574.28 KB) 26. 4. 2011 - 12. 5. 2011
67 Oznámení o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, V. I. T. GROUP, s. r. o. (dokument PDF, 545.21 KB) 22. 4. 2011 - 9. 5. 2011
66 Záměr města pronajmout pozemek p. č. 1356/2, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 394.12 KB) MH 22. 4. 2011 - 9. 5. 2011
65 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a veř. vyhláška "Administrativní budova na pozemku p. č. 2821/2" (dokument PDF, 1 MB) SO 21. 4. 2011 - 9. 5. 2011
64 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, J. Meloun (dokument PDF, 165.73 KB) SO 21. 4. 2011 - 9. 5. 2011
63 Finanční úřad Ostrava 1, veř. vyhláška, T. Hulín (dokument PDF, 140.75 KB) SO 20. 4. 2011 - 6. 5. 2011
62 Informace o uzavření komunikace I/11 (Rudná) dne 30.04.2011 (dokument PDF, 1.51 MB) MH 18. 4. 2011 - 2. 5. 2011
61 Správa pohřebišť: Smuteční obřadní síň, ul. Vilová, oznámení o změně tel. čísla (dokument PDF, 150.71 KB) MěPOS 13. 4. 2011 - 30. 4. 2011
60 Správa pohřebišť: Smuteční obřadní síň, Vilová ul., změna provozní doby (dokument PDF, 161.48 KB) MěPOS 13. 4. 2011 - 30. 4. 2011
59 Rozhodnutí o přidělení dotací z rozpočtu města Šenov 2011 (dokument PDF, 240.55 KB) SO 13. 4. 2011 - 30. 6. 2011
58 Usnesení z 4. zasedání Zastupitelsva města Šenov ze dne 12.04.2011 (dokument PDF, 395.27 KB) SO 13. 4. 2011 - 29. 4. 2011
56 Pozvání na 4. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 12.04.2011 (dokument PDF, 159.72 KB) SO 5. 4. 2011 - 13. 4. 2011
55 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, F. a G. Lažkovi (dokument PDF, 802.44 KB) 1. 4. 2011 - 18. 4. 2011
54 Finanční úřad Ostrava 1, Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce, M. Siudová (dokument PDF, 221.04 KB) SO 31. 3. 2011 - 18. 4. 2011
53 Rozhodnutí o umístění stavby, Šenovská dopravní společnost, spol. s r. o. (dokument PDF, 1.16 MB) 28. 3. 2011 - 13. 4. 2011
52 Rozhodnutí o umístění stavby, P. Pertile (dokument PDF, 1.33 MB) 28. 3. 2011 - 13. 4. 2011
51 Návrh závěrečného účtu města Šenov za rok 2010 (dokument PDF, 2.81 MB) FO 25. 3. 2011 - 13. 4. 2011
50 Mag. města Havířova, Rozhodnutí - Odkanalizování města Havířov - městská část Dolní Datyně (dokument PDF, 8.01 MB) 24. 3. 2011 - 11. 4. 2011
49 Exekuční příkaz, P. Hašek (dokument PDF, 331.1 KB) SO 23. 3. 2011 - 8. 4. 2011
48 Opatření o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, ČEZ Distribuce, a.s. (dokument PDF, 598.27 KB) 23. 3. 2011 - 8. 4. 2011
47 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - RUBING s. r .o. (dokument PDF, 1.03 MB) 23. 3. 2011 - 8. 4. 2011
46 Návrh zadání Změny č. 12 Územního plánu obce Šenova (dokument PDF, 1.21 MB) 23. 3. 2011 - 27. 4. 2011
45 Dražební vyhláška, M.Borová (dokument PDF, 1.29 MB) SO 23. 3. 2011 - 8. 4. 2011
44 Usnesení o odročení dražby, D. Kubošová (dokument PDF, 196.52 KB) SO 21. 3. 2011 - 6. 4. 2011
43 Majetek města - pozemky do ZMě dne 12.04.2011 (dokument PDF, 100.14 KB) SO 21. 3. 2011 - 13. 4. 2011
42 Opatření o zahájení územního řízení VV, Správa silnic MSK p.o. (dokument PDF, 617.9 KB) 10. 3. 2011 - 28. 3. 2011
41 MMO, Rozhodnutí č. 219/11/VH, Úprava Podleského potoka (dokument PDF, 1.41 MB) SO 9. 3. 2011 - 25. 3. 2011
40 SLDB 2011 - Vymezení sčítacích obvodů - AKTUALIZACE (dokument PDF, 921.32 KB) SO 9. 3. 2011 - 31. 5. 2011
39 Sčítání lidu, domů a bytů - vymezení sčítacích obvodů (dokument PDF, 919.26 KB) SO 7. 3. 2011 - 9. 3. 2011
38 Opatření o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, P. Štěpán, P. Balonová (dokument PDF, 608.44 KB) 7. 3. 2011 - 23. 3. 2011
37 Oznámení o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, T. Ščurek (dokument PDF, 542.35 KB) 4. 3. 2011 - 21. 3. 2011
36 Oznámení Českého statistického úřadu - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (dokument PDF, 316.29 KB) SO 4. 3. 2011 - 31. 5. 2011
35 Magistrát města Ostravy, Oznámení zahájení vodoprávního řízení (dokument PDF, 4.08 MB) Inv. 3. 3. 2011 - 18. 4. 2011
34 Veř. vyhláška, Opatření obecné povahy, záplavové území Lučiny (dokument PDF, 563.6 KB) ŽP 2. 3. 2011 - 18. 3. 2011
33 Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Šenova (dokument PDF, 5.25 MB) 28. 2. 2011 - 30. 3. 2011
32 Celní úřad Praha D8, veřejná vyhláška (dokument PDF, 138.58 KB) SO 25. 2. 2011 - 14. 3. 2011
31 Výroční zpráva za rok 2010 dle zákona č. 106/1999 Sb. (dokument PDF, 132.5 KB) taj. 24. 2. 2011 - 26. 4. 2011
30 Opravné rozhodnutí, "Šenov - kanalizace, ul. na Výsluní" (dokument PDF, 535.08 KB) 18. 2. 2011 - 8. 3. 2011
29 Okresní soud Frýdek-Místek, Výkon rozhodnutí, Krečmer Group s. r. o. (dokument PDF, 288.26 KB) SO 16. 2. 2011 - 4. 3. 2011
28 Zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2011 včetně formuláře Žádosti o poskytnutí dotace (dokument PDF, 1.23 MB) SO 9. 2. 2011 - 21. 3. 2011
27 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 269.69 KB) SO 9. 2. 2011 - 25. 2. 2011
26 Magistrát města Havířov, Oznámení pokračování vodoprávního řízení (dokument PDF, 2.56 MB) SO 9. 2. 2011 - 25. 2. 2011
25 Pronájem místnosti - klubovny v Domě dětí a mládeže (Stará škola) v Šenově, ul. Kostelní 128 (dokument PDF, 172.55 KB) MH 7. 2. 2011 - 24. 2. 2011
24 Dražební vyhláška, NATURBION s. r. o. (dokument PDF, 377.53 KB) SO 7. 2. 2011 - 23. 2. 2011
23 Dražební vyhláška, K. Zářecký (dokument PDF, 576.72 KB) SO 4. 2. 2011 - 21. 2. 2011
22 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, P. Pertile (dokument PDF, 600.11 KB) 3. 2. 2011 - 21. 2. 2011
21 Rozhodnutí o umístění stavby, ČEZ Distribuce (dokument PDF, 1.42 MB) 2. 2. 2011 - 18. 2. 2011
20 Rozhodnutí o umístění stavby, V. Sukupová (dokument PDF, 1.25 MB) 2. 2. 2011 - 18. 2. 2011
19 Dražební vyhláška, D. Kubošová (dokument PDF, 641.4 KB) SO 1. 2. 2011 - 17. 2. 2011
18 Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 139.04 KB) SO 31. 1. 2011 - 9. 2. 2011
17 Pozemkový fond ČR, nabídka pozemků k pronájmu (dokument PDF, 291.28 KB) SO 31. 1. 2011 - 4. 3. 2011
16 Opatření o zahájení územního řízení veř. vyhláškou, J. Grandičová (dokument PDF, 566.94 KB) 26. 1. 2011 - 11. 2. 2011
15 Oznámení o zahájení územního řízení, veř. vyhláška, Šenovská dopravní společnost, spol. s r. o. (dokument PDF, 541.24 KB) 25. 1. 2011 - 10. 2. 2011
14 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, záplavové území Lučiny (dokument PDF, 707.1 KB) ŽP 19. 1. 2011 - 4. 2. 2011
13 Magistrát města Ostravy, Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška (dokument PDF, 1.13 MB) 19. 1. 2011 - 18. 2. 2011
12 Rozhodnutí o umístění stavby, Správa želez. dopravní cesty (dokument PDF, 1.39 MB) 18. 1. 2011 - 3. 2. 2011
11 Rozhodnutí o změně využití území, F. Šebesta (dokument PDF, 734.75 KB) 17. 1. 2011 - 2. 2. 2011
10 Usnesení o dražební vyhlášce, R. Hurta (dokument PDF, 276.63 KB) SO 17. 1. 2011 - 2. 2. 2011
09 Rozhodnutí o umístění stavby "Přípojka NN - Šuterovi" (dokument PDF, 1022.97 KB) 17. 1. 2011 - 2. 2. 2011
08 Rozhodnutí o umístění stavby "Šenov - kanalizace ul. Na Výsluní" (dokument PDF, 1.98 MB) 14. 1. 2011 - 31. 1. 2011
07 Dražební vyhláška, J. Slíva (dokument PDF, 457.81 KB) SO 13. 1. 2011 - 31. 1. 2011
06 Oznámení zahájení řízení o pordloužení lhůty RUBING s. r.o. (dokument PDF, 506.86 KB) 13. 1. 2011 - 31. 1. 2011
05 Rozhodnutí o umístění stavby, D. + Ž. Starzyczní (dokument PDF, 1.98 MB) 13. 1. 2011 - 31. 1. 2011
04 Pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Správa žel. dopravní cesty (dokument PDF, 1.22 MB) Inv/MH 12. 1. 2011 - 28. 1. 2011
03 Usnesení - zastavení žádosti, J. a M. Tilečkovi (dokument PDF, 538.87 KB) 10. 1. 2011 - 26. 1. 2011
02 Moravskoslezský kraj, Veř. vyhláška o vydání zásad územního rozvoje MSK (dokument PDF, 1.97 MB) SO 5. 1. 2011 - 21. 1. 2011
01 Návrh rozpočtu na rok 2011, Svazek obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 73.99 KB) FO 4. 1. 2011 - 22. 1. 2011

Archív