Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

Archív pro rok 2012

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
217 Doručení veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 109.52 KB) SO 27. 12. 2012 - 14. 1. 2013
216 Oznámení o době a místě konání voleb v obci (dokument PDF, 148.37 KB) SO 27. 12. 2012 - 14. 1. 2013
215 Odprodej 2 ks akordeonů (dokument PDF, 696.53 KB) SO 20. 12. 2012 - 7. 1. 2013
214 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Václavovice u Frýdku-Místku. (dokument PDF, 121.53 KB) SO 19. 12. 2012 - 23. 1. 2013
213 Veřejná vyhláška k vydání změny č. 15 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 221.24 KB) SO 19. 12. 2012 - 4. 1. 2013
212 Rozhodnutí č.1088/12/VH - stavba vodního díla (dokument PDF, 908.43 KB) SO 19. 12. 2012 - 4. 1. 2013
211 Veřejná vyhláška k vydání změny č. 15 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 235.57 KB) SO 18. 12. 2012 - 3. 1. 2013
210 Zemědělský podnik Razová - nabídka pozemků k prodeji (dokument PDF, 479 KB) SO 17. 12. 2012 - 17. 1. 2013
209 Prodej vodního díla (dokument PDF, 138.99 KB) ŽP 14. 12. 2012 - 31. 12. 2012
208 Pozvání - první zasedání okrskových volebních komisí (dokument PDF, 151.58 KB) SO 14. 12. 2012 - 31. 12. 2012
207 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 (dokument PDF, 164.04 KB) SO 13. 12. 2012 - 31. 12. 2012
206 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 (dokument PDF, 709.76 KB) SO 13. 12. 2012 - 31. 12. 2012
205 Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva města Šenov ze dne 11.12.2012 (dokument PDF, 562.46 KB) SO 13. 12. 2012 - 31. 12. 2012
204 Územní rozhodnutí-veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 1.51 MB) 13. 12. 2012 - 31. 12. 2012
203 Územní rozhodnutí-veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 1.3 MB) 7. 12. 2012 - 27. 12. 2012
202 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, SMP NET, s. r.o. Ostrava (dokument PDF, 666.09 KB) 4. 12. 2012 - 20. 12. 2012
201 Exekuční úřad Přerov, Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražeb. roku, K. Pytlík (dokument PDF, 294.54 KB) SO 4. 12. 2012 - 17. 12. 2012
200 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Š. Rusňák (dokument PDF, 160.37 KB) SO 4. 12. 2012 - 20. 12. 2012
199 Pozvání na 17. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 11.12.2012 (dokument PDF, 205.25 KB) SO 3. 12. 2012 - 12. 12. 2012
198 Volba prezidenta republiky - jmenování zapisovatelů okrskové volební komise (dokument PDF, 115.86 KB) SO 30. 11. 2012 - 14. 1. 2013
197 SmVaK - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2013 (dokument PDF, 121.06 KB) ŽP 29. 11. 2012 - 27. 12. 2012
197 SmVaK - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2013 (dokument PDF, 171.05 KB) ŽP 29. 11. 2012 - 27. 12. 2012
196 Volba prezidenta republiky - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků (dokument PDF, 113.62 KB) SO 27. 11. 2012 - 14. 1. 2013
195 Územní rozhodnutí - veřejnou vyhláškou, " Kanalizace Šenov - Sever - rozšíření kanalizační sítě, kanalizační přípojky" (dokument PDF, 2.09 MB) 26. 11. 2012 - 12. 12. 2012
194 Majetek města - pozemky do zastupitelstva města 11.12.2012 (dokument PDF, 108.46 KB) SO 23. 11. 2012 - 12. 12. 2012
193 Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2013 (dokument PDF, 1.37 MB) FO 23. 11. 2012 - 12. 12. 2012
192 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, K. Kaňová (dokument PDF, 165.25 KB) SO 21. 11. 2012 - 7. 12. 2012
191 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, B. Kaňa (dokument PDF, 158.37 KB) SO 21. 11. 2012 - 7. 12. 2012
190 Veřejná výzva na obsazení prac. místa – úsek právní a kontrolní (dokument PDF, 496.37 KB) SO 14. 11. 2012 - 7. 12. 2012
189 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Š. Rusňák (dokument PDF, 165.62 KB) SO 13. 11. 2012 - 29. 11. 2012
188 Volba prezidenta republiky - minimální počet členů OVK (dokument PDF, 103.6 KB) SO 12. 11. 2012 - 14. 1. 2013
187 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, "PVS - řešení havarijních stavů vodovodních řádů po zimním období 2012, 1. část - Šenov, ul. Okružní, vodovodní shybka" (dokument PDF, 1.05 MB) 8. 11. 2012 - 26. 11. 2012
186 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4 (dokument PDF, 1.38 MB) 6. 11. 2012 - 22. 11. 2012
185 I. Oznámení, II. Usnesení č. 950/12/VH; III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí (dokument PDF, 1.16 MB) SO 5. 11. 2012 - 3. 12. 2012
184 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, "Kanalizace Šenov - JIH rozšíření kanalizace v lokalitě Šimška - stoka OK 3 včetně kanalizačních přípojek" (dokument PDF, 801.14 KB) 31. 10. 2012 - 16. 11. 2012
183 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, K. Kaňová (dokument PDF, 167.44 KB) SO 30. 10. 2012 - 15. 11. 2012
182 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, B. Kaňa (dokument PDF, 161.59 KB) SO 30. 10. 2012 - 15. 11. 2012
181 Pozemkový fond ČR - zveřejnění veřejné nabídky pozemků (dokument PDF, 690.81 KB) SO 26. 10. 2012 - 26. 11. 2012
179 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů (dokument PDF, 152.44 KB) ŽP 24. 10. 2012 - 30. 11. 2012
178 Exekutorský úřad Přerov, Usnesení o odročení dražebního jednání, A. Sobotíková (dokument PDF, 252.04 KB) SO 24. 10. 2012 - 9. 11. 2012
177 Exekutorský úřad Přerov, Usnesení, dražební vyhláška, D. Brachmanová (dokument PDF, 931.91 KB) SO 24. 10. 2012 - 20. 12. 2012
176 Exekutorský úřad Přerov, Usnesení, dražební vyhláška, M. a E. Hrdlicovi (dokument PDF, 268.99 KB) SO 15. 10. 2012 - 19. 10. 2012
175 Exekutorský úřad Ostrava, Usnesení, N. Siudová (dokument PDF, 617.61 KB) SO 15. 10. 2012 - 23. 11. 2012
174 Exekutorský úřad Ostrava, Usnesení, N. Siudová (dokument PDF, 565.62 KB) SO 15. 10. 2012 - 23. 11. 2012
173 MěPOS - záměr pronájmu nebytových prostor v 2. n. p. v budově č. p. 27, ul. Zámecká, Šenov (dokument PDF, 377.24 KB) SO 10. 10. 2012 - 26. 10. 2012
171 Záměr - pronájem části pozemku parc. č. 3401/1, 3401/2, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 426.24 KB) MH 9. 10. 2012 - 25. 10. 2012
172 Rozhodnutí o umístění stavby, R. a R. Rozšafní (dokument PDF, 1.62 MB) 9. 10. 2012 - 25. 10. 2012
170 Veřejná výzva na obsazení prac. místa - správce sítě PC, specialista v oblasti IT... (dokument PDF, 82.59 KB) tajemník 9. 10. 2012 - 13. 11. 2012
169 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, K. Káňová (dokument PDF, 166.17 KB) SO 3. 10. 2012 - 19. 10. 2012
168 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, B. Kaňa (dokument PDF, 164.17 KB) SO 3. 10. 2012 - 19. 10. 2012
167.1 Návrh změny č. 15 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 18.65 MB) 26. 9. 2012 - 13. 11. 2012
167 Veřejná vyhláška, uplatnění připomínek k návrhu změny č. 15 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 331.26 KB) 26. 9. 2012 - 12. 11. 2012
163 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 25.09.2012 (dokument PDF, 749.06 KB) SO 26. 9. 2012 - 12. 10. 2012
166 Exekutorský úřad Praha 9, Usnesení - dražební vyhláška, H. Dvořáková (dokument PDF, 750.93 KB) SO 26. 9. 2012 - 26. 10. 2012
165 Exekutorský úřad Přerov, Usnesení o nařízení dražebního roku, A. Sobotíková (dokument PDF, 321.53 KB) SO 26. 9. 2012 - 22. 11. 2012
164 Rozhodnutí, stavební povolení, P. Fišer (dokument PDF, 1.25 MB) 26. 9. 2012 - 12. 10. 2012
162 Oznámení o době a místě konání voleb v obci (dokument PDF, 131.47 KB) starosta 26. 9. 2012 - 15. 10. 2012
161 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, ČEZ Distribuce, a.s (dokument PDF, 1.12 MB) 25. 9. 2012 - 13. 10. 2012
156 Záměr pronájmu nebytových prostor - učebna Vrabčáci v MŠ Lipová (zumba) a tělocvična v MŠ Lapačka (zumba) (dokument PDF, 132.06 KB) MH 24. 9. 2012 - 10. 10. 2012
160 Čez Distribuce, a.s ., Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 269.42 KB) SO 24. 9. 2012 - 15. 11. 2012
159 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, "Kanalizace Šenov Sever- rozšíření kanalizační sítě, kanalizační přípojky" (dokument PDF, 1.46 MB) 24. 9. 2012 - 10. 10. 2012
158 Záměr pronájmu nebytového prostoru - učebna Vrabčáci MŠ Lipová (angl. jazyk) (dokument PDF, 127.81 KB) MH 24. 9. 2012 - 10. 10. 2012
157 Záměr pronájmu nebytového prostoru - učebna Vrabčáci MŠ Lipová (zpěv, klavír) (dokument PDF, 127.13 KB) MH 24. 9. 2012 - 10. 10. 2012
155 Finanční úřad Orlová, Doručení veřejnou vyhláškou, H. Matasová (dokument PDF, 138.11 KB) SO 21. 9. 2012 - 8. 10. 2012
154 Upozornění občanům - konzumace alkoholických nápojů (dokument PDF, 103.23 KB) SO 21. 9. 2012 - 8. 10. 2012
153 Veř. vyhláška o možnosti převzít písemnost - S. Krúž (dokument PDF, 158.63 KB) SO 19. 9. 2012 - 5. 10. 2012
152 Usnesení , odročení dražby, P. Hašek (dokument PDF, 318.94 KB) SO 19. 9. 2012 - 5. 10. 2012
151 Výzva veřejnou vyhláškou k odstranění překážky v chůzi (dokument PDF, 164 KB) MH 19. 9. 2012 - 5. 10. 2012
149 Pozvání na 16. zasedání zastupitelstva města dne 25.09.2012 (dokument PDF, 183.94 KB) SO 17. 9. 2012 - 26. 9. 2012
148 Pronájem pozemku p. č. 101/2, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 376.37 KB) MH 17. 9. 2012 - 3. 10. 2012
147 Rozhodnutí č. 794/12/VH (dokument PDF, 2.86 MB) SO 14. 9. 2012 - 1. 10. 2012
146 Výběrové řízení - vedoucí správního odboru (dokument PDF, 285.51 KB) SO 5. 9. 2012 - 24. 9. 2012
145 Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatelek do okrskových volebních komisí (dokument PDF, 113.98 KB) SO 31. 8. 2012 - 15. 10. 2012
144 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 27.08.2012 (dokument PDF, 164.72 KB) - 28. 8. 2012 - 13. 9. 2012
143 Volby do zastupitelstev krajů - oznámení o počtu a sídle vol. okrsků (dokument PDF, 116.37 KB) SO 28. 8. 2012 - 15. 10. 2012
142 Usnesení - dražební vyhláška, R. Málek (dokument PDF, 833.68 KB) SO 27. 8. 2012 - 25. 10. 2012
141 Pozvání na 15. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Šenov konané dne 27.08.2012 (dokument PDF, 133.39 KB) SO 20. 8. 2012 - 28. 8. 2012
140 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, R. a R. Rozšafní (dokument PDF, 803.48 KB) 13. 8. 2012 - 29. 8. 2012
139 Městský úřad Šenov, veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, S. Krúž (dokument PDF, 161.66 KB) SO 13. 8. 2012 - 29. 8. 2012
138 Volby do zastupitelstev krajů - minimální počet členů OVK (dokument PDF, 100.71 KB) SO 13. 8. 2012 - 15. 10. 2012
137 Pronájem pozemku p. č. 4918/1, obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 392.79 KB) MH 10. 8. 2012 - 11. 9. 2012
136 Rozhodnutí - vyřazení MK Chovatelská - 9 d) z kategorie místních komunikací (dokument PDF, 480.92 KB) MH 7. 8. 2012 - 23. 8. 2012
135 Rozhodnutí veř. vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby, D. Sedliaková (dokument PDF, 1.94 MB) 6. 8. 2012 - 22. 8. 2012
134 Územní rozhodnutí na dělení pozemků, Z. Švůb (dokument PDF, 650.2 KB) 2. 8. 2012 - 20. 8. 2012
133 KÚ MSK Ostrava, veř. vyhláška, oznámení vlastníkům pozemků, "Šenov, Václavovice - pískovna" (dokument PDF, 1.25 MB) ŽP 2. 8. 2012 - 20. 8. 2012
131 Výběrové řízení - tajemník Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 280.83 KB) starosta 1. 8. 2012 - 20. 8. 2012
132 KÚ MSK Ostrava, veř. vyhláška, oznámení vlastníkům pozemků, "Mokřad u Rondelu" (dokument PDF, 1.31 MB) ŽP 1. 8. 2012 - 17. 8. 2012
130 Rozhodnutí o umístění stavby, D. a G. Bereznaninovi (dokument PDF, 1.33 MB) 1. 8. 2012 - 17. 8. 2012
129 Rozhodnutí o umístění stavby, T. a H. Janíkovi (dokument PDF, 2.14 MB) 1. 8. 2012 - 17. 8. 2012
128 Magistrát města Ostravy, Oznámení - Změna č. 16 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 1.21 MB) 26. 7. 2012 - 27. 8. 2012
127 Usnesení - dražební vyhláška, SKLADRICON s. r. o. (dokument PDF, 875.16 KB) SO 25. 7. 2012 - 10. 8. 2012
126 Oznámení - odečty vody (dokument PDF, 137.39 KB) ŽP 24. 7. 2012 - 31. 8. 2012
125 Arcelor Mittal a. s. Ostrava, Odstavování VP č. 2 (dokument PDF, 154.87 KB) ŽP 18. 7. 2012 - 25. 7. 2012
124 Osvědčení o úspoře emisí (dokument PDF, 190.03 KB) ŽP 18. 7. 2012 - 3. 8. 2012
123 Celkové vyúčtování - vodné, stočné (dokument PDF, 761.02 KB) ŽP 18. 7. 2012 - 3. 8. 2012
122 Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu (dokument PDF, 887.72 KB) ŽP 17. 7. 2012 - 3. 8. 2012
121 I. Oznámení; II. Usnesení č. 600/12/VH - J. Grandičová; III. Vyjádření (dokument PDF, 1.3 MB) 16. 7. 2012 - 31. 7. 2012
120 Ministerstvo životního prostředí, Posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 665.2 KB) ŽP 12. 7. 2012 - 31. 7. 2012
119 Magistrát města Ostrava, Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (dokument PDF, 1.21 MB) SO 12. 7. 2012 - 15. 8. 2012
118 Usnesení - dražební vyhláška, P. Hašek (dokument PDF, 944.17 KB) SO 9. 7. 2012 - 19. 9. 2012
117 Výběrové řízení na místo vedoucího odboru investi, MH a dopravy (dokument PDF, 148.41 KB) tajem. 3. 7. 2012 - 26. 7. 2012
116 Pronájem části pozemku p. č. 1044/5, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 336.85 KB) MH 29. 6. 2012 - 16. 7. 2012
115 Celkové vyúčtování všech položek, vodné a stočné, MěPOS Šenov (dokument PDF, 320.3 KB) ŽP 29. 6. 2012 - 16. 7. 2012
114 Celkové vyúčtování všech položek - vodné a stočné, RPG Byty, s. r. o. (dokument PDF, 323.01 KB) ŽP 29. 6. 2012 - 16. 7. 2012
113 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné (dokument PDF, 369.53 KB) ŽP 29. 6. 2012 - 16. 7. 2012
112 Nařízení Krajské veterinární správy, varroáza včel (dokument PDF, 1.24 MB) ŽP 29. 6. 2012 - 16. 7. 2012
111 Zveřejnění záměru - pronájem nebytového prostoru - garáž v domě s pečovatelskou službou (dokument PDF, 163.17 KB) MH 28. 6. 2012 - 16. 7. 2012
110 ČEZ Distribuce, a.s ., rozhodnutí - "Šenov, Ščurek - NNK smyčka" (dokument PDF, 589.21 KB) 27. 6. 2012 - 13. 7. 2012
109 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, P. Fišer (dokument PDF, 666.21 KB) 27. 6. 2012 - 13. 7. 2012
108 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, D. Sedliaková (dokument PDF, 742.9 KB) 25. 6. 2012 - 11. 7. 2012
107 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, V. a M. Michalcovi (dokument PDF, 1.56 MB) 25. 6. 2012 - 11. 7. 2012
106 Finanční úřad Orlová, doručení veřejnou vyhláškou, H. Matasová (dokument PDF, 142.1 KB) SO 20. 6. 2012 - 10. 7. 2012
105 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 19.06.2012 (dokument PDF, 475.47 KB) SO 20. 6. 2012 - 9. 7. 2012
104 Dražební vyhláška, A. Sobotíková (dokument PDF, 849.94 KB) SO 18. 6. 2012 - 14. 8. 2012
103 Rozhodnutí o umístění stavby, J. a J. Tomisovi (dokument PDF, 1.43 MB) 18. 6. 2012 - 4. 7. 2012
102 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, P. a G. Bereznaninovi (dokument PDF, 719.43 KB) 18. 6. 2012 - 4. 7. 2012
101 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, T. a H. Janíkovi (dokument PDF, 779.74 KB) 15. 6. 2012 - 3. 7. 2012
100 Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 19.06.2012 (dokument PDF, 155.28 KB) SO 12. 6. 2012 - 20. 6. 2012
99 Majetek města - Pozemky, ZMě dne 19.06.2012 (dokument PDF, 124.38 KB) SO 4. 6. 2012 - 20. 6. 2012
98 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o umístění stavby, FEBE TRADE s.r.o. (dokument PDF, 1.34 MB) 4. 6. 2012 - 20. 6. 2012
97 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o umístění stavby, ČEZ Distribuce a.s. (dokument PDF, 1.54 MB) 31. 5. 2012 - 18. 6. 2012
96 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o vyřazení části MK Nad Dolinou- 66 c) z kateg.MK (dokument PDF, 633.79 KB) MH 28. 5. 2012 - 13. 6. 2012
95 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o vyřazení části MK Nad Dolinou - 66 c) z kateg. MK (dokument PDF, 655.83 KB) MH 28. 5. 2012 - 13. 6. 2012
94 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o změně ve využití území (dokument PDF, 713.98 KB) 24. 5. 2012 - 11. 6. 2012
93 Oznámení o zahájení ÚŘ o dělení pozemků (dokument PDF, 1.35 MB) 24. 5. 2012 - 11. 6. 2012
92 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Nad Dolinou (dokument PDF, 564.22 KB) MH 21. 5. 2012 - 6. 6. 2012
91 Výběrové řízení na místo vedoucího odboru investic, MH a dopravy (dokument PDF, 153.4 KB) tajem. 21. 5. 2012 - 5. 6. 2012
90 Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Šenov, příspěvková organizace (dokument PDF, 331.03 KB) SO 21. 5. 2012 - 18. 6. 2012
89 Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu (dokument PDF, 870.66 KB) ŽP 18. 5. 2012 - 5. 6. 2012
88 Usnesení z 13. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 15.05.2012 (dokument PDF, 240.28 KB) SO 16. 5. 2012 - 1. 6. 2012
87 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání "Změny č.14 Územního plánu obce Šenov" (dokument PDF, 263.03 KB) 16. 5. 2012 - 1. 6. 2012
86 Rozhodnutí o umístění stavby, Region Slezská brána (dokument PDF, 2.15 MB) 15. 5. 2012 - 31. 5. 2012
85 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, P. Formánek, M. Křístková (dokument PDF, 1.69 MB) 11. 5. 2012 - 29. 5. 2012
84 Odprodej stavební míchačky (dokument PDF, 393.52 KB) MH 10. 5. 2012 - 11. 6. 2012
83 Odprodej konstrukce elektrické cirkulárky (dokument PDF, 425.06 KB) MH 10. 5. 2012 - 11. 6. 2012
82 Magistrát města Ostravy, Rozhondutí č. 362/12/VH (dokument PDF, 1.14 MB) MH 9. 5. 2012 - 25. 5. 2012
81 Pozvání na 13. zasedání zastupitelstva města (mimořádné) dne 15.05.2012 (dokument PDF, 112.48 KB) SO 7. 5. 2012 - 16. 5. 2012
80 Rozhodnutí o umístění stavby veřejně nepřístupné účelové komunikace (dokument PDF, 1.63 MB) 4. 5. 2012 - 22. 5. 2012
79 Drážní úřad, Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 1.18 MB) MH 4. 5. 2012 - 22. 5. 2012
78 Usnesení - dražební vyhláška, Z. Krafčíková (dokument PDF, 951.23 KB) SO 3. 5. 2012 - 22. 6. 2012
77 Magistrát města Ostravy, RICCI s. r. o - v likvidaci, zrušení živnostenského oprávnění (dokument PDF, 111.18 KB) SO 30. 4. 2012 - 16. 5. 2012
76 Opatření o zahájení spojeného územního a správního řízení, V. a M. Michalcovi (dokument PDF, 708.7 KB) 26. 4. 2012 - 14. 5. 2012
75 Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení místní komunikace - Chovatelská, 9d), Z. Staniczek (dokument PDF, 357.47 KB) MH 23. 4. 2012 - 10. 5. 2012
74 Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení místní komunikace - Nad Dolinou, 66 c), Z. Stach (dokument PDF, 361.59 KB) MH 20. 4. 2012 - 9. 5. 2012
73 Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení místní komunikace - Nad Dolinou, 66 c), L. Lampartová (dokument PDF, 360.42 KB) MH 20. 4. 2012 - 9. 5. 2012
72 Region Slezská brána - Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2011 (dokument PDF, 2.2 MB) FO 18. 4. 2012 - 15. 5. 2012
71 Rozhodnutí o vydání stavebního povolení "Šenov - Faltýnek, smyčka MMk", pro ČEZ Distribuce a. s. (dokument PDF, 2.47 MB) 18. 4. 2012 - 4. 5. 2012
70 Dražební vyhláška, D. Wator (dokument PDF, 632.35 KB) SO 16. 4. 2012 - 14. 6. 2012
69 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, FEBE TRADE s. r. o. (dokument PDF, 694.31 KB) 16. 4. 2012 - 2. 5. 2012
68 Veřejná vyhláška - vydání Změny č. 12 Územního plánu obce Šenova (dokument PDF, 225.73 KB) 16. 4. 2012 - 3. 5. 2012
67 Usnesení o dražební vyhlášce, S. Krafčík (dokument PDF, 164.76 KB) SO 13. 4. 2012 - 18. 5. 2012
66 Obecne závazná vyhláška města Šenov č. 2/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů na území města Šenov (dokument PDF, 163.57 KB) SO 11. 4. 2012 - 27. 4. 2012
65 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2012 (dokument PDF, 316.03 KB) SO 11. 4. 2012 - 2. 7. 2012
64 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 10.04.2012 (dokument PDF, 480.08 KB) SO 11. 4. 2012 - 27. 4. 2012
63 Usnesení o dražební vyhlášce, Z. Krafčíková (dokument PDF, 163.2 KB) SO 11. 4. 2012 - 18. 5. 2012
62 Usnesení o dražební vyhlášce LH - THERM KOTLE s. r. o. (dokument PDF, 186.94 KB) SO 10. 4. 2012 - 14. 5. 2012
61 Usnesení o dražební vyhlášce, LH - THERM, KOTLE s. r. o. (dokument PDF, 186.65 KB) 05.04.2012 5. 4. 2012 - 14. 5. 2012
60 Finanční úřad Ostrava 1, Veřejná vyhláška, Daň z nemovitostí na rok 2012 (dokument PDF, 138.38 KB) SO 3. 4. 2012 - 17. 5. 2012
59 Odprodej notebooku ASUS A9 RP (dokument PDF, 393.86 KB) MH 3. 4. 2012 - 11. 5. 2012
58 Odprodej hlinikového výsuvného žebříku (dokument PDF, 352.37 KB) MH 3. 4. 2012 - 11. 5. 2012
57.2 Vyhodnocení koncepce - Aktualizovaná strategie rozvoje MSK na léta 2009 - 2016 (dokument PDF, 3.41 MB) Inv 2. 4. 2012 - 2. 5. 2012
57.1 Strategie rozvoje MSK na léta 2009 - 2010 - aktualizace 2012 (dokument PDF, 909.59 KB) Inv 2. 4. 2012 - 2. 5. 2012
57 Min. životního prostředí - Aktualizace Strategie rozvoje MSK na léta 2009 - 2016 (po aktualizaci na léta 2009 - 2020) (dokument PDF, 637.64 KB) Inv 2. 4. 2012 - 2. 5. 2012
56.2 Regionální inovační strategie MSK 2010 - 2020 - návrhová část (dokument PDF, 344.42 KB) Inv 2. 4. 2012 - 2. 5. 2012
56.1 Vyhodnocení koncepce - Aktualizovaná Regionální inovační ....... (dokument PDF, 3.18 MB) Inv. 2. 4. 2012 - 2. 5. 2012
56 Ministerstvo životního prostředí - Aktualizovaná regionální inovační strategie MSK na léta 2010 - 2016, po aktualizaci na léta 2010 - 2020 (dokument PDF, 635.87 KB) Inv. 2. 4. 2012 - 2. 5. 2012
55 Městský úřad Orlová - Oznámení o uložení písemnosti, P. Peterová (dokument PDF, 210.53 KB) SO 2. 4. 2012 - 18. 4. 2012
54 Pozvání na 12. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 10.04.2012 (dokument PDF, 149.42 KB) SO 2. 4. 2012 - 11. 4. 2012
53 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby, "Vodovodní řad a kanalizační stoka pro p. č. 816/1", k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 1.9 MB) 30. 3. 2012 - 17. 4. 2012
52 Závěrečný účet města Šenov za rok 2011 (dokument PDF, 4.01 MB) FO 22. 3. 2012 - 11. 4. 2012
51 Mag. města Ostrava, Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam - odpady rok 2009 (dokument PDF, 147.18 KB) SO 21. 3. 2012 - 23. 4. 2012
50 Usnesení z 11. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 13.03.2012 (dokument PDF, 101.8 KB) SO 14. 3. 2012 - 30. 3. 2012
49 Veřejná vyhláška, Návrh změny č. 14 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 327.26 KB) 13. 3. 2012 - 3. 5. 2012
48 Rozhodnutí o umístění stavby, P. a K. Faltýnkovi (dokument PDF, 2.92 MB) 12. 3. 2012 - 28. 3. 2012
47 Majetek města Šenov - k jednání Zastupitelstva města Šenov dne 10.04.2012 (dokument PDF, 112.06 KB) SO 8. 3. 2012 - 11. 4. 2012
46 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, P. Formánek a K. Křístková (dokument PDF, 731.23 KB) 8. 3. 2012 - 27. 3. 2012
45 Pozvání na 11. zasedání zastupitelstva města (mimořádné) dne 13.03.2012 (dokument PDF, 108 KB) SO 5. 3. 2012 - 14. 3. 2012
44 Rozhodnutí o umístění stavby, Město Šenov, "Vodní dílo - drenáž, p. č. 363/1, 396 a 400" (dokument PDF, 1.48 MB) 5. 3. 2012 - 21. 3. 2012
43 Rozhodnutí o umístění stavby, V. a Š. Miziovi (dokument PDF, 1.27 MB) 5. 3. 2012 - 21. 3. 2012
42 Dražební vyhláška, KREČMER GROUP s. r. o. (dokument PDF, 505.2 KB) SO 1. 3. 2012 - 4. 5. 2012
41 Usnesení o dražební vyhlášce, LH - THERM KOTLE s. r. o. (dokument PDF, 182.74 KB) SO 29. 2. 2012 - 3. 4. 2012
40 Usnesení o dražební vyhlášce, Z. Krafčíková (dokument PDF, 161.48 KB) SO 29. 2. 2012 - 5. 4. 2012
39 Opatření o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, ČEZ Distribuce, a. s. (dokument PDF, 1 MB) 27. 2. 2012 - 14. 3. 2012
38 Pronájem části pozemku p. č. 64/2, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 389.54 KB) MH 27. 2. 2012 - 14. 3. 2012
37 Odprodej 2 ks dřevěných žebřin určených ke cvičení (dokument PDF, 370.56 KB) MH 27. 2. 2012 - 22. 3. 2012
36 Oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace (dokument PDF, 344.56 KB) Inv/Mu 22. 2. 2012 - 9. 3. 2012
35 Výroční zpráva za rok 2011 dle z. č. 106/1999 Sb. (dokument PDF, 127.74 KB) tajem. 22. 2. 2012 - 23. 3. 2012
34 Dražební vyhláška, D. Wator (dokument PDF, 785.8 KB) SO 21. 2. 2012 - 29. 3. 2012
33 Rozhodnutí o umístění stavby, ČEZ Distribuce a. s. (dokument PDF, 1.33 MB) 20. 2. 2012 - 7. 3. 2012
32 Usnesení o dražební vyhlášce, V. Dostál (dokument PDF, 169.43 KB) SO 14. 2. 2012 - 12. 4. 2012
31 Usnesení o dražební vyhlášce, S. Krafčík (dokument PDF, 161.18 KB) SO 14. 2. 2012 - 5. 4. 2012
30 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, J. Grandičová (dokument PDF, 634.98 KB) 14. 2. 2012 - 1. 3. 2012
29 Dražební vyhláška, KLEMAT Ostrava, výrobní družstvo (dokument PDF, 604.77 KB) SO 13. 2. 2012 - 22. 3. 2012
28 Usnesení o dražební vyhlášce. LH - THERM KOTLE s. r. o. (dokument PDF, 182.51 KB) SO 13. 2. 2012 - 3. 4. 2012
25 Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 1/2012 (dokument PDF, 680.87 KB) SO 8. 2. 2012 - 19. 3. 2012
27 Exekuční příkaz - R. Stachovský (dokument PDF, 286.03 KB) SO 8. 2. 2012 - 24. 2. 2012
26.2 Formulář Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2012 (dokument PDF, 98.41 KB) SO 8. 2. 2012 - 19. 3. 2012
26.1 Formulář Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2012 (dokument DOC, 20.47 KB) SO 8. 2. 2012 - 19. 3. 2012
26 Zásady pro hodnocení a poskytování dotací na rok 2012 (dokument PDF, 78.31 KB) SO 8. 2. 2012 - 19. 3. 2012
24 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 07.02.2012 (dokument PDF, 504.57 KB) SO 8. 2. 2012 - 24. 2. 2012
23 Usnesení o nařízení dražebního jednání - Š. Mecnerová (dokument PDF, 905.96 KB) SO 3. 2. 2012 - 19. 3. 2012
22 "Šenov - kanalizace v ul. Lipová" - podnět (dokument PDF, 169.03 KB) 1. 2. 2012 - 17. 2. 2012
21 Opatření o zahájení spojeného územního a správního řízení. P. a K. Faltýnkovi (dokument PDF, 773.49 KB) 30. 1. 2012 - 15. 2. 2012
20 Výkon technického dozoru investora pro stavbu Rozšíření kanalizace Šenov (dokument PDF, 635.62 KB) Inv. 30. 1. 2012 - 20. 2. 2012
19 Pronájem pozemku p. č. 1356/2, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 388.14 KB) MH 30. 1. 2012 - 15. 2. 2012
18 Pozvání na 10. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 07.02.2012 (dokument PDF, 144.26 KB) SO 30. 1. 2012 - 8. 2. 2012
17.1 Návrh změny č. 12 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 3.45 MB) 23. 1. 2012 - 9. 3. 2012
17 Veřejná vyhláška k Návrhu změny č. 12 územního plánu města Šenov (dokument PDF, 385.62 KB) 23. 1. 2012 - 9. 3. 2012
16 Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, rozhodnutí o umístění stavby, V. a Z. Kempní (dokument PDF, 1.06 MB) 18. 1. 2012 - 3. 2. 2012
15 Oznámení o zahájení spojeného územního a správního řízení, A. Vali, SATPET Production s. r. o. (dokument PDF, 768.69 KB) 18. 1. 2012 - 3. 2. 2012
14 Majetek města Šenov - pozemky, zveřejnění záměrů (dokument PDF, 137.11 KB) SO 18. 1. 2012 - 8. 2. 2012
13 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou,O. Kokoszynski, D. Kotula, D. Tomíšek (dokument PDF, 546.27 KB) 17. 1. 2012 - 2. 2. 2012
12 Usnesení o nařízení dražebního roku, KLEMAT, Ostrava (dokument PDF, 281.28 KB) SO 16. 1. 2012 - 2. 2. 2012
11 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, J. Toman (dokument PDF, 268.66 KB) SO 16. 1. 2012 - 23. 1. 2012
10 Oznámení o upuštění od konání veřejné dražby (dokument PDF, 231.41 KB) SO 12. 1. 2012 - 8. 2. 2012
09 Návrh zadání změny Územního plánu obce Šenov č. 15 (dokument PDF, 1.56 MB) 11. 1. 2012 - 13. 2. 2012
08 Usnesení o dražební vyhlášce, S. M. N. Batiha (dokument PDF, 164.46 KB) SO 11. 1. 2012 - 20. 2. 2012
07 Usnesení o dražební vyhlášce, S. M. N. Batiha (dokument PDF, 140.29 KB) SO 10. 1. 2012 - 20. 2. 2012
06 Usnesení o dražební vyhlášce, S. M. N. Batiha (dokument PDF, 135.8 KB) SO 10. 1. 2012 - 20. 2. 2012
05 Opatření o zahájení spojeného územního a správního řízení, ČEZ Distribuce (dokument PDF, 696.32 KB) 4. 1. 2012 - 20. 1. 2012
04 Opatření o zahájení spojeného územního a správního řízení, V. a Š. Miziovi (dokument PDF, 681.48 KB) 4. 1. 2012 - 20. 1. 2012
03 Opatření o zahájení územního řízení, veř. vyhláškou, "Město Šenov - vodní dílo - drenáž" (dokument PDF, 672.92 KB) 4. 1. 2012 - 20. 1. 2012
02 Rozhodnutí veř. vyhláškou o umístění stavby. R. a D. Pánkovi (dokument PDF, 1.07 MB) 4. 1. 2012 - 20. 1. 2012
01 Svazek obcí Region Slezská brána - Návrh rozpočtu na rok 2012 (dokument PDF, 201.93 KB) FO 3. 1. 2012 - 27. 1. 2012

Archív