Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

Archív pro rok 2013

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
135 Nařízení Státní veterinární správy (dokument PDF, 1.22 MB) ŽP 20. 12. 2013 - 6. 1. 2014
134 Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 (dokument PDF, 811.82 KB) SO 12. 12. 2013 - 28. 12. 2013
133 Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 (dokument PDF, 343.57 KB) SO 12. 12. 2013 - 28. 12. 2013
132 Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města ze dne 10. 12. 2013 (dokument PDF, 457.85 KB) SO 12. 12. 2013 - 28. 12. 2013
131 Opatření obecné povahy č. 1096/13/VH (dokument PDF, 1.14 MB) SO 6. 12. 2013 - 27. 12. 2013
129 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitosti (dokument PDF, 316.75 KB) SO 4. 12. 2013 - 20. 12. 2013
128 Výběrové řízení - Frýdlant nad Ostravicí (dokument PDF, 232.38 KB) SO 4. 12. 2013 - 20. 12. 2013
127 24. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 196.48 KB) SO 2. 12. 2013 - 11. 12. 2013
126 Pronájem části pozemku p. č. 1816/18 - Šenov u Ostravy (dokument PDF, 488.83 KB) OI 2. 12. 2013 - 18. 12. 2013
125 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 244.13 KB) OS 27. 11. 2013 - 5. 12. 2013
124 Návrh opatření obecné povahy (dokument PDF, 733.6 KB) OS 27. 11. 2013 - 13. 12. 2013
123 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dokument PDF, 1.06 MB) SO 25. 11. 2013 - 11. 12. 2013
122 Návrh rozpočtu na rok 2014 (dokument PDF, 1.47 MB) FI 21. 11. 2013 - 11. 12. 2013
121 Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu (dokument PDF, 504.42 KB) SO 20. 11. 2013 - 13. 12. 2013
120 Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města ze dne 14.11.2013 (dokument PDF, 117.84 KB) SO 15. 11. 2013 - 3. 12. 2013
119 Opatření o zahájení společného územního a stavebního řízení - veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 1.07 MB) SO 8. 11. 2013 - 10. 12. 2013
117 23. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 132.67 KB) SO 6. 11. 2013 - 15. 11. 2013
116 Dražební vyhláška č.82-1/2013N (dokument PDF, 1.09 MB) SO 4. 11. 2013 - 20. 11. 2013
115 Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti (dokument PDF, 177.56 KB) SO 23. 10. 2013 - 8. 11. 2013
114 Nařízení Státní veterinární správy (dokument PDF, 937.61 KB) SO 15. 10. 2013 - 31. 10. 2013
113 Návrh opatření obecné povahy SMO/112165/13/OŽP/HA (dokument PDF, 1.09 MB) SO 7. 10. 2013 - 23. 10. 2013
112 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – zapisovatele (dokument PDF, 120.56 KB) SO 2. 10. 2013 - 29. 10. 2013
110 Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města ze dne 24.9.2013 (dokument PDF, 690.16 KB) SO 26. 9. 2013 - 12. 10. 2013
109 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – 4 volební okrsky (dokument PDF, 118.81 KB) SO 25. 9. 2013 - 27. 10. 2013
108 Exekuční příkaz - prodej nemovitosti (dokument PDF, 344.69 KB) SO 25. 9. 2013 - 1. 11. 2013
107 Exekuční příkaz - prodej nemovitosti (dokument PDF, 317.91 KB) SO 25. 9. 2013 - 1. 11. 2013
106 Usnesení - elektronická dražba (dokument PDF, 1.16 MB) SO 25. 9. 2013 - 1. 11. 2013
105 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 445.66 KB) SO 25. 9. 2013 - 16. 11. 2013
104 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – počet členů (dokument PDF, 109.19 KB) SO 25. 9. 2013 - 27. 10. 2013
103 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – doba a místo konání (dokument PDF, 137.97 KB) SO 25. 9. 2013 - 27. 10. 2013
102 Oznámení o provádění prací na vysokotlakém plynovodu (dokument PDF, 331.15 KB) ZP 20. 9. 2013 - 25. 9. 2013
101 22. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 241.92 KB) SO 16. 9. 2013 - 25. 9. 2013
100 Veřejná vyhláška - Územní plán Havířov (dokument PDF, 569.73 KB) SO 16. 9. 2013 - 21. 10. 2013
99 Strukturální šetření v zemědělství 2013 (dokument PDF, 191.72 KB) SO 12. 9. 2013 - 30. 9. 2013
98 Pronájem prostoru učebny Vrabčáci v MŠ Šenov (dokument PDF, 133.55 KB) SO 9. 9. 2013 - 25. 9. 2013
97 Pronájem prostoru učebny Kuřátka v MŠ Šenov (dokument PDF, 141.33 KB) SO 9. 9. 2013 - 25. 9. 2013
96 Schválení záměru prodeje části pozemku města Ing. Jiřímu Rajdusovi (dokument PDF, 88.29 KB) SO 6. 9. 2013 - 26. 9. 2013
95 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu (dokument PDF, 917.75 KB) SO 3. 9. 2013 - 19. 9. 2013
94 Usnesení o provedení elektronické dražby nemovitosti (dokument PDF, 718.79 KB) SO 3. 9. 2013 - 17. 10. 2013
93 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (dokument PDF, 1.03 MB) SO 20. 8. 2013 - 5. 9. 2013
92 Mag. města Havířov - Rozhodnutí, schválení kanalizačního řádu (dokument PDF, 699.55 KB) SO 14. 8. 2013 - 30. 8. 2013
91 Varování před nabídkami podomních prodejců energii (dokument PDF, 184.68 KB) SO 29. 7. 2013 - 14. 8. 2013
90 Výzva k podání nabídky na výkon Technického dozoru investora a výkon BOZP (dokument PDF, 1.76 MB) OI 18. 7. 2013 - 3. 8. 2013
89 Projednání návrhu opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Horní Datyňka (dokument PDF, 1.07 MB) SO 12. 7. 2013 - 30. 7. 2013
87 Kanalizační řád, Odkanalizování města Havířov - městská část Dolní Datyně, splašková kanalizace povodí stoky E a ČOV 2 (dokument PDF, 680.6 KB) SO 3. 7. 2013 - 5. 8. 2013
86 Výzva k podání nabídky na dodávku veřejné zakázky malého rozsahu (dokument PDF, 825.56 KB) OI 2. 7. 2013 - 11. 7. 2013
85 Dražební vyhláška - oznámení dražebního roku (dokument PDF, 294.37 KB) SO 1. 7. 2013 - 17. 7. 2013
84 Seznam veřejných vodovodů a kanalizací RPG Byty, s. r. o. (dokument PDF, 661.78 KB) ŽP 28. 6. 2013 - 16. 7. 2013
83 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 241.65 KB) 28. 6. 2013 - 8. 7. 2013
82 Dražební vyhláška č. j. 069 Ex 2236/11 – 156 (dokument PDF, 825.8 KB) SO 28. 6. 2013 - 16. 7. 2013
81 Dražební vyhláška č. j. 069 Ex 2236/11 – 155 (dokument PDF, 669.14 KB) SO 28. 6. 2013 - 16. 7. 2013
80 Dražební vyhláška č. j. 069 Ex 2236/11 – 154 (dokument PDF, 1.32 MB) SO 28. 6. 2013 - 16. 7. 2013
79 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - místní zdroj Lapačka (dokument PDF, 380.54 KB) ŽP 27. 6. 2013 - 15. 7. 2013
78 Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.6.2013 (dokument PDF, 944.52 KB) SO 27. 6. 2013 - 15. 7. 2013
77 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 (dokument PDF, 133.39 KB) PK 27. 6. 2013 - 15. 7. 2013
76 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - vodovodní síť (dokument PDF, 619.78 KB) ŽP 26. 6. 2013 - 12. 7. 2013
75 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - převzatá voda (dokument PDF, 579.72 KB) ŽP 26. 6. 2013 - 12. 7. 2013
74 21. zasedání zastupitelstva města Šenov - pozvánka (dokument PDF, 282.91 KB) SO 17. 6. 2013 - 26. 6. 2013
73 Nařízení Státní veterinární správy (dokument PDF, 943.53 KB) ŽP 17. 6. 2013 - 3. 7. 2013
72 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné (dokument PDF, 493.8 KB) ŽP 13. 6. 2013 - 30. 6. 2013
70 Majetek města Šenov (dokument PDF, 1.19 MB) SO 6. 6. 2013 - 26. 6. 2013
71 Pronájem částí pozemků p.č.37/1 a p.č.3309/2 (dokument PDF, 322.15 KB) OI 6. 6. 2013 - 26. 6. 2013
70 Majetek města Šenov (dokument PDF, 1.19 MB) SO 6. 6. 2013 - 26. 6. 2013
69 Smlouva s SmVaK o prodeji kanalizace Sever (dokument PDF, 1.69 MB) OI 3. 6. 2013 - 19. 6. 2013
68 Nařízení Státní veterinární správy (dokument PDF, 502.15 KB) ŽP 30. 5. 2013 - 17. 6. 2013
67 Usnesení - dražební vyhláška č.j. 103Ex18798/12-29 (dokument PDF, 273.47 KB) SO 21. 5. 2013 - 6. 6. 2013
66 Usnesení veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 526.13 KB) 17. 5. 2013 - 4. 6. 2013
65 Oznámení o exekuci č. j. 030 EX 916/04-99 (dokument PDF, 1.09 MB) SO 15. 5. 2013 - 31. 5. 2013
64 Finanční správa ČR - žádost (dokument PDF, 191.78 KB) SO 14. 5. 2013 - 31. 5. 2013
63 Výzva více zájemcům k vypracování a podání písemné nabídky na dodávku veřejné zakázky malého rozsahu (dokument PDF, 873.06 KB) OI 13. 5. 2013 - 29. 5. 2013
62 Dražební vyhláška - elektronická dražba č. j. 025 Ex 10760/09 - 62 (dokument PDF, 743.36 KB) SO 13. 5. 2013 - 29. 5. 2013
61 Výpis z dražební vyhlášky č. ND328 (dokument PDF, 388.6 KB) SO 13. 5. 2013 - 9. 7. 2013
60 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013 (dokument PDF, 302.84 KB) SO 7. 5. 2013 - 23. 5. 2013
59 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013 (dokument PDF, 354.94 KB) SO 7. 5. 2013 - 23. 5. 2013
58a Územní plán obce Šenov (dokument PDF, 5.54 MB) 6. 5. 2013 - 24. 6. 2013
58 Veřejná vyhláška - návrh změny č. 16 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 288.04 KB) 6. 5. 2013 - 24. 6. 2013
57 Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 16 Územního plánu obce Šenov (dokument PDF, 424.77 KB) 6. 5. 2013 - 21. 5. 2013
56 Dražební vyhláška 143 EX 00228/12-114 (dokument PDF, 372.56 KB) SO 3. 5. 2013 - 21. 5. 2013
55 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 233.71 KB) 29. 4. 2013 - 9. 5. 2013
54 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 255.14 KB) 29. 4. 2013 - 15. 5. 2013
53 Informace občanům o soukromých přípojkách kanalizace - Rozšíření kanalizace ŠENOV-JIH (dokument PDF, 365.99 KB) OI 26. 4. 2013 - 14. 5. 2013
52 Oznámení o exekuci 030EX2340/09 (dokument PDF, 1.01 MB) SO 25. 4. 2013 - 11. 5. 2013
51 Prodej motocyklu zn. Manet Korádo (dokument PDF, 398.33 KB) SO 22. 4. 2013 - 10. 5. 2013
49 Pozvánka na shromáždění starostů měst a obcí RSB (dokument PDF, 190.42 KB) SO 10. 4. 2013 - 18. 4. 2013
48 Rozhodnutí o přidělení dotací z rozpočtu města pro rok 2013 (dokument PDF, 306.37 KB) SO 10. 4. 2013 - 2. 7. 2013
47 Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 4. 2013. (dokument PDF, 358.42 KB) SO 10. 4. 2013 - 26. 4. 2013
46 Pronájem vnější stěny zastávky MHD v lokalitě Šenov - Škrbeň (dokument PDF, 381.09 KB) IO 3. 4. 2013 - 19. 4. 2013
45 Zpráva o auditu - Region Slezská brána 2012 (dokument PDF, 1.29 MB) SO 2. 4. 2013 - 18. 4. 2013
44 Návrh závěrečného účtu - Region Slezská brána 2012 (dokument PDF, 1008.15 KB) SO 2. 4. 2013 - 18. 4. 2013
43 20. zasedání zastupitelstva města - pozvánka (dokument PDF, 158.91 KB) SO 2. 4. 2013 - 9. 4. 2013
42 Prodej garáže a sousedního pozemku p. č. 3053/3 (dokument PDF, 709.12 KB) SO 27. 3. 2013 - 13. 5. 2013
41 Majetek města Šenov - darování do majetku města (dokument PDF, 97.52 KB) SO 21. 3. 2013 - 10. 4. 2013
40 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 (dokument PDF, 3.6 MB) FO 21. 3. 2013 - 10. 4. 2013
39 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - omezení veřejného přístupu (dokument PDF, 705.96 KB) OI 14. 3. 2013 - 30. 3. 2013
37 Výzva k vypracování a podání nabídky - doplňující informace k č. 34 (dokument PDF, 147.02 KB) OI 6. 3. 2013 - 27. 3. 2013
35 Rozhodnutí-veřejná vyhláška-omezení veřejného přístupu (dokument PDF, 655.98 KB) OI 6. 3. 2013 - 22. 3. 2013
34 Výzva k vypracování a podání nabídky (dokument PDF, 256.2 KB) OI 4. 3. 2013 - 27. 3. 2013
33 Usnesení-dražba nemovitosti EX 181/10-253 (dokument PDF, 319.09 KB) SO 4. 3. 2013 - 5. 4. 2013
32 Usnesení-dražba nemovitosti EX 181/10-252 (dokument PDF, 317.08 KB) SO 4. 3. 2013 - 5. 4. 2013
31 Usnesení z 19. zastupitelstva města z 28.2.2013 (dokument PDF, 277.2 KB) SO 1. 3. 2013 - 18. 3. 2013
30 Životní podmínky 2013 - výběrové šetření v domácnostech (dokument PDF, 145.12 KB) SO 25. 2. 2013 - 13. 3. 2013
29 Usnesení z 50. schůze rady města konané dne 20.02.1013 (dokument PDF, 571.68 KB) SO 22. 2. 2013 - 11. 3. 2013
28 Dražební vyhláška (dokument PDF, 266.28 KB) SO 21. 2. 2013 - 9. 3. 2013
27 Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2013 (dokument PDF, 196.06 KB) SO 20. 2. 2013 - 8. 3. 2013
26 Výroční zpráva za rok 2012 (dokument PDF, 136.23 KB) SO 20. 2. 2013 - 8. 3. 2013
25 19. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 246.57 KB) SO 19. 2. 2013 - 1. 3. 2013
24 Rekonstrukce VTL DN 150 Havířov Zadky - rozhodnutí (dokument PDF, 606.71 KB) 15. 2. 2013 - 4. 3. 2013
23 Svazek obcí Region Slezská brána - Návrh rozpočtu na rok 2013 (dokument PDF, 287.23 KB) FO 13. 2. 2013 - 1. 3. 2013
22 Rozhodnutí o umístění stavby (dokument PDF, 2.06 MB) 8. 2. 2013 - 25. 2. 2013
21 Dražební vyhláška (dokument PDF, 849.76 KB) SO 8. 2. 2013 - 25. 2. 2013
20 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 (dokument PDF, 170.29 KB) Úsek právní a kontrolní 7. 2. 2013 - 25. 2. 2013
19.2 Formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2013 (dokument XLS, 47.5 KB) SO 6. 2. 2013 - 18. 3. 2013
19.1 Formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2013 (dokument PDF, 48.8 KB) SO 6. 2. 2013 - 18. 3. 2013
19 Zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2013 (dokument PDF, 39.16 KB) SO 6. 2. 2013 - 18. 2. 2013
18 Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 5.2.2013 (dokument PDF, 415.33 KB) SO 6. 2. 2013 - 22. 2. 2013
17 Veřejná dražební vyhláška - 119 (dokument PDF, 1.18 MB) SO 4. 2. 2013 - 14. 3. 2013
16 Veřejná dražební vyhláška - 118 (dokument PDF, 1.19 MB) SO 4. 2. 2013 - 14. 3. 2013
15 Veřejná dražební vyhláška - 117 (dokument PDF, 1.17 MB) SO 4. 2. 2013 - 14. 3. 2013
14 Veřejná dražební vyhláška - 116 (dokument PDF, 1.16 MB) SO 4. 2. 2013 - 14. 3. 2013
13 Veřejná dražební vyhláška - 115 (dokument PDF, 1.18 MB) SO 4. 2. 2013 - 14. 3. 2013
12 Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení veřejného přístupu na účelovou komunikaci (dokument PDF, 475.71 KB) OI 29. 1. 2013 - 14. 2. 2013
11 18. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 179.35 KB) SO 28. 1. 2013 - 6. 2. 2013
10 Opatření o zahájení územního řízení (dokument PDF, 572.34 KB) 28. 1. 2013 - 13. 2. 2013
09 Zahájení správního řízení o zrušení veřejného přístupu na účelovou komunikaci (dokument PDF, 341.29 KB) OI 28. 1. 2013 - 13. 2. 2013
08 Usnesení - opravné (dokument PDF, 780.46 KB) 21. 1. 2013 - 6. 2. 2013
07 Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR (dokument PDF, 166.58 KB) SO 15. 1. 2013 - 31. 1. 2013
06 Dražební vyhláška (dokument PDF, 273.81 KB) SO 14. 1. 2013 - 26. 2. 2013
05 Elektronická dražba - usnesení (dokument PDF, 722.17 KB) SO 14. 1. 2013 - 14. 2. 2013
04 Exekuční příkaz (dokument PDF, 155.86 KB) SO 14. 1. 2013 - 30. 1. 2013
03 Majetek města Šenov (dokument PDF, 653.78 KB) SO 14. 1. 2013 - 6. 2. 2013
02 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Šenov (dokument PDF, 133.54 KB) SO 11. 1. 2013 - 28. 1. 2013

Archív