Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

Archív pro rok 2015

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
197 Veřejná vyhláška - Omezení vjezdu nákladních vozidel na silnice II/478, III/47310 a III/4701 (dokument PDF, 1.91 MB) OI 28. 12. 2015 - 13. 1. 2016
196 Dražební vyhláška - elektronická dražba (dokument PDF, 1.57 MB) SO 18. 12. 2015 - 21. 1. 2016
195 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 567.44 KB) SO 15. 12. 2015 - 18. 1. 2016
194 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 440.2 KB) OS 14. 12. 2015 - 22. 12. 2015
193 Rozhodnutí č. 1084/15/VH - „Prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě pro výstavbu zemědělských usedlostí ve městě Šenov“ (dokument PDF, 5.63 MB) SO 14. 12. 2015 - 30. 12. 2015
192 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dokument PDF, 1.38 MB) UPAK 11. 12. 2015 - 29. 12. 2015
191 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zákazu podávání a používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (dokument PDF, 2.82 MB) UPAK 11. 12. 2015 - 29. 12. 2015
190 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 8. 12. 2015 (dokument PDF, 515.48 KB) (dokument PDF, 1.19 MB) SO 11. 12. 2015 - 29. 12. 2015
189 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 3.79 MB) SO 9. 12. 2015 - 31. 10. 2016
188 Předání závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dokument PDF, 3.62 MB) SO 7. 12. 2015 - 28. 12. 2015
187 Elektronická dražební vyhláška – usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dokument PDF, 1.88 MB) SO 3. 12. 2015 - 11. 2. 2016
186 Dražební vyhláška – elektronická dražba (dokument PDF, 2.12 MB) SO 2. 12. 2015 - 14. 1. 2016
185 Nařízení Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 550.97 KB) SO 2. 12. 2015 - 18. 12. 2015
184 Město Šenov zveřejňuje záměr změnit nájemní smlouvu evidovanou u MěÚ Šenov č. 160/2007 ze dne 21.5.2007 (dokument PDF, 643.09 KB) SO 30. 11. 2015 - 17. 12. 2015
183 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva města dne 8. 12. 2015 (dokument PDF, 551.01 KB) SO 30. 11. 2015 - 9. 12. 2015
182 Nabídka k odprodeji věci movité – Škoda Octavia (dokument PDF, 306.45 KB) SO 30. 11. 2015 - 16. 12. 2015
181 Nabídka k odprodeji věci movité – Ford Focus (dokument PDF, 297.67 KB) SO 30. 11. 2015 - 16. 12. 2015
180 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 355.22 KB) SO 27. 11. 2015 - 9. 12. 2015
179 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2016 - SmVaK (dokument PDF, 273.33 KB) SO 27. 11. 2015 - 15. 12. 2015
178 Podmínky dotačního programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2016“ (dokument PDF, 1.39 MB) SO 26. 11. 2015 - 4. 3. 2016
177 Výběrové řízení – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ŠENOV (dokument PDF, 1.12 MB) SO 25. 11. 2015 - 11. 1. 2016
176 Majetek města Šenov – ZMě 8.12.2015 (dokument PDF, 577.23 KB) SO 23. 11. 2015 - 25. 11. 2015
175 Návrh rozpočtu na rok 2016 - Svazek obcí Region Slezská brána 2016 (dokument PDF, 561.83 KB) SO 20. 11. 2015 - 9. 12. 2015
174 Návrh rozpočtu na rok 2016 - Město Šenov (dokument PDF, 2.23 MB) FO 20. 11. 2015 - 9. 12. 2015
173 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 590.95 KB) SO 18. 11. 2015 - 4. 12. 2015
172 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 11. 11. 2015 (dokument PDF, 515.48 KB) SO 11. 11. 2015 - 27. 11. 2015
171 Exekuční příkaz č. j. 120 EX 10688/14-19 (dokument PDF, 1.02 MB) SO 11. 11. 2015 - 27. 11. 2015
170 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (dokument PDF, 2.37 MB) SO 11. 11. 2015 - 4. 2. 2016
169 Oznámení o záměru města pronajmout část stěny zastávky MHD v lokalitě Šenov – Škrbeň (dokument PDF, 847.97 KB) OI 9. 11. 2015 - 30. 11. 2015
168 Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO! (dokument PDF, 428.97 KB) FO 6. 11. 2015 - 24. 11. 2015
167 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – pan Lumír Hrabec (dokument PDF, 335.56 KB) SO 5. 11. 2015 - 23. 11. 2015
166 Veřejná vyhláška – Omezení vjezdu nákladních vozidel na silnice II/478, III/47310 a III/4701, I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, II. Výzva k podání připomínek a námitek, III. Určení lhůty (dokument PDF, 1.46 MB) SO 5. 11. 2015 - 23. 11. 2015
165 I. Oznámení o zahájení správního řízení, II. Usnesení č. 979/15/VH, III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška (dokument PDF, 1.79 MB) SO 5. 11. 2015 - 30. 11. 2015
164 Exekuční příkaz č. j. 97EX3676/07-237 (dokument PDF, 1.22 MB) SO 3. 11. 2015 - 19. 11. 2015
163 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva města dne 10. 11. 2015 (dokument PDF, 267.22 KB) SO 2. 11. 2015 - 11. 11. 2015
162 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – pan Lumír Hrabec (dokument PDF, 335.16 KB) SO 2. 11. 2015 - 19. 11. 2015
161 I. Oznámení o zahájení správního řízení, II. Usnesení č. 979/15/VH, III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci zahájení správního řízení - schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu "Kanalizace Šenov Sever, rozšíření kanalizační sítě". (dokument PDF, 1.28 MB) OS 29. 10. 2015 - 27. 11. 2015
160 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vaší obci (dokument PDF, 315.39 KB) SO 27. 10. 2015 - 30. 11. 2015
159 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 1.28 MB) (dokument PDF, 1.24 MB) SO 23. 10. 2015 - 25. 11. 2015
158 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 1.28 MB) OS 22. 10. 2015 - 25. 11. 2015
157 Odečet stavu vodoměrů – 4.12.2015 a 5.12.2015 (dokument PDF, 450.31 KB) SO 21. 10. 2015 - 7. 12. 2015
156 Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Havířov (dokument PDF, 722.92 KB) SO 20. 10. 2015 - 10. 12. 2015
155 Informace o oznámení záměru „Komunikace a inženýrské sítě pro RD v lokalitě Šenov – Volenství, 1. etapa“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 606.75 KB) OI 19. 10. 2015 - 4. 11. 2015
154 Záměr města dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 128/2000 Sb. - změna nájemní smlouvy – rozšíření podnikatelské činnosti (dokument PDF, 858.56 KB) SO 16. 10. 2015 - 3. 11. 2015
153 Rozhodnutí č. 794/15/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška (dokument PDF, 507.34 KB) SO 13. 10. 2015 - 30. 10. 2015
152 Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr pořadatelské agentury pro akci ŠENOVSKÝ JARMARK 2016 (dokument PDF, 1.47 MB) SO 12. 10. 2015 - 30. 10. 2015
151 Oznámení o záměru města pronajmout pozemek (dokument PDF, 875.78 KB) SO 8. 10. 2015 - 26. 10. 2015
150 Opatření obecné povahy č. 416/15/VH (dokument PDF, 3.96 MB) SO 6. 10. 2015 - 22. 10. 2015
149 Usnesení č. 846/15/VH – prodloužení vodovodního řádu a splaškové kanalizace (dokument PDF, 2.56 MB) SO 6. 10. 2015 - 5. 11. 2015
148 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dokument PDF, 4.04 MB) SO 6. 10. 2015 - 3. 12. 2015
147 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – pan Lumír Hrabec (dokument PDF, 313.98 KB) SO 30. 9. 2015 - 16. 10. 2015
146 Dražební vyhláška – opakovaná dražba nemovitých věcí (dokument PDF, 1.93 MB) SO 25. 9. 2015 - 10. 11. 2015
145 Oznámení o výběrovém řízení na prodej majetku - prodej pozemků p.č. 3053/2, p.č. 3053/3, Šenov u Ostravy (dokument PDF, 2.18 MB) SO 24. 9. 2015 - 19. 11. 2015
144 Oznámení o záměru města na pronájem pozemku s garáží (dokument PDF, 1.19 MB) OI 24. 9. 2015 - 19. 11. 2015
143 Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. 9. 2015 (dokument PDF, 1.48 MB) SO 23. 9. 2015 - 9. 10. 2015
142 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – pan Lumír Hrabec (dokument PDF, 338.94 KB) SO 16. 9. 2015 - 2. 10. 2015
141 Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí. (dokument PDF, 1.86 MB) SO 16. 9. 2015 - 22. 10. 2015
140 Oznámení o záměru města pronajmout části zábradlí (dokument PDF, 1.12 MB) OI 15. 9. 2015 - 1. 10. 2015
139 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města dne 22. 9. 2015 (dokument PDF, 366.89 KB) SO 14. 9. 2015 - 23. 9. 2015
138 Výzva – výběrové řízení na veřejnou zakázku „Odkup dřeva z lesního pozemku p. č. 1651/3, k. ú. Šenov u Ostravy“ (dokument PDF, 293.16 KB) SO 14. 9. 2015 - 6. 10. 2015
137 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 590.05 KB) SO 11. 9. 2015 - 16. 11. 2015
136 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 594.81 KB) SO 9. 9. 2015 - 19. 10. 2015
135 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – pan Lumír Hrabec (dokument PDF, 340.16 KB) SO 8. 9. 2015 - 24. 9. 2015
134 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dokument PDF, 2.85 MB) SO 8. 9. 2015 - 9. 12. 2015
133 STANOVENÍ KONCE DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ (dokument PDF, 276.06 KB) SO 7. 9. 2015 - 23. 9. 2015
132 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 341.22 KB) SO 3. 9. 2015 - 16. 9. 2015
131 Dražební jednání nařízené usnesením o veřejné dražební vyhlášce ze dne 31. 1. 2013 (dokument PDF, 2.8 MB) SO 3. 9. 2015 - 22. 9. 2015
130 Zahájení vodoprávního řízení – I. Oznámení, II. Usnesení č. 768/15/VH, III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška (dokument PDF, 2.42 MB) SO 26. 8. 2015 - 23. 9. 2015
129 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Lumír Hrabec (dokument PDF, 345.97 KB) SO 20. 8. 2015 - 7. 9. 2015
128 Usnesení o elektronické dražbě – č. j. 077 EX 8839/09-139 (dokument PDF, 1.81 MB) SO 17. 8. 2015 - 15. 10. 2015
127 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 507.45 KB) OS 12. 8. 2015 - 21. 8. 2015
126 Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa – ÚŘEDNÍK NA ÚSEKU ŽP, VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (dokument PDF, 703.11 KB) SO 5. 8. 2015 - 25. 8. 2015
125 ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (dokument PDF, 389.75 KB) SO 5. 8. 2015 - 21. 8. 2015
124 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dokument PDF, 1.88 MB) SO 29. 7. 2015 - 4. 9. 2015
123 Separace bioodpadů ve městě Šenov – II. etapa – smlouva (dokument PDF, 2.31 MB) ŽP 29. 7. 2015 - 14. 8. 2015
122 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj ukončí 31. srpna provoz pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na svých „neokresních“ územních pracovištích (dokument PDF, 300.05 KB) SO 29. 7. 2015 - 1. 9. 2015
121 MŠ Šenov - ZAJIŠTĚNÍ ÚSPORY ENERGIÍ - VÝZVA (dokument PDF, 2.45 MB) OI 23. 7. 2015 - 10. 8. 2015
120 Separace bioodpadů ve městě Šenově – II. etapa – výsledek výběrového řízení (dokument PDF, 262.8 KB) ŽP 22. 7. 2015 - 7. 8. 2015
119 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v termínu od 28.7.2015 – do cca 28.8.2015 (dokument PDF, 309.5 KB) SO 22. 7. 2015 - 31. 8. 2015
118 Usnesení o stanovení nového termínu dražby (dokument PDF, 1.5 MB) SO 22. 7. 2015 - 20. 8. 2015
117 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Václav Kříž (dokument PDF, 330.25 KB) SO 20. 7. 2015 - 5. 8. 2015
116 Usnesení - dražební vyhláška (dokument PDF, 674.76 KB) SO 16. 7. 2015 - 22. 8. 2015
115 Oznámení o záměru města - pronájem pozemku s garáží (dokument PDF, 1.27 MB) OI 15. 7. 2015 - 8. 9. 2015
114 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Václav Kříž (dokument PDF, 327.2 KB) SO 10. 7. 2015 - 28. 7. 2015
113 Dražební vyhláška-usnesení o provedení elektronické dražby 143 EX 00545/13 (dokument PDF, 1.79 MB) SO 8. 7. 2015 - 3. 9. 2015
112.2 Příloha č. 2 - Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek CZ08A (dokument PDF, 7.41 MB) SO 7. 7. 2015 - 7. 8. 2015
112.1 Příloha č. 1 - Návrh opatření obecné povahy - CZ08A (dokument PDF, 582.72 KB) SO 7. 7. 2015 - 7. 8. 2015
112 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek (dokument PDF, 780.45 KB) SO 7. 7. 2015 - 7. 8. 2015
111 ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (dokument PDF, 440.08 KB) SO 3. 7. 2015 - 18. 1. 2016
110 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemností – pan Václav Kříž (dokument PDF, 341.33 KB) SO 2. 7. 2015 - 20. 7. 2015
109 Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) - veřejná vyhláška (dokument PDF, 939.64 KB) SO 30. 6. 2015 - 17. 7. 2015
108 Výběrové řízení na prodej majetku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dokument PDF, 3.25 MB) SO 29. 6. 2015 - 3. 8. 2015
107 Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa – ÚSEK PROJEKTŮ A STRATEGICKÉHO ROZVOJE (dokument PDF, 673.78 KB) SO 26. 6. 2015 - 4. 8. 2015
106 Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2015 (dokument PDF, 1.83 MB) SO 23. 6. 2015 - 10. 7. 2015
105 Dražební vyhláška – elektronická dražba (dokument PDF, 1.76 MB) SO 18. 6. 2015 - 27. 8. 2015
104 SEPARACE BIOODPADŮ VE MĚSTĚ ŠENOV – II. ETAPA (dokument PDF, 7.43 MB) SO 17. 6. 2015 - 3. 7. 2015
103 Záměr – pronájem prostoru učebny Vrabčáci v Mateřské škole Šenov - ZUMBA (dokument PDF, 267.5 KB) SO 17. 6. 2015 - 3. 7. 2015
102 Záměr – pronájem prostoru v Mateřské škole Lapačka - ZUMBA (dokument PDF, 269.05 KB) SO 17. 6. 2015 - 3. 7. 2015
101 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva města dne 23. 6. 2015 (dokument PDF, 280.23 KB) SO 15. 6. 2015 - 24. 6. 2015
100 Záměr – pronájem prostoru v Mateřské škole Lapačka - JÓGA (dokument PDF, 268.81 KB) SO 11. 6. 2015 - 29. 6. 2015
99 Záměr – pronájem prostoru učebny Vrabčáci v Mateřské škole Šenov - JÓGA (dokument PDF, 262.55 KB) SO 11. 6. 2015 - 29. 6. 2015
98 Záměr – pronájem prostoru učebny Vrabčáci v Mateřské škole Šenov - ANGLIČTINA (dokument PDF, 263.53 KB) SO 11. 6. 2015 - 29. 6. 2015
97 Záměr – pronájem prostoru v Mateřské škole Lapačka - ANGLIČTINA (dokument PDF, 262.98 KB) SO 11. 6. 2015 - 29. 6. 2015
96 Výběrové řízení číslo – OFM/044/2015/2 - chladničky (dokument PDF, 1.68 MB) SO 10. 6. 2015 - 6. 7. 2015
95 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána a na pracovní setkání k problematice spolupráce obcí s podnikateli (dokument PDF, 272.45 KB) SO 5. 6. 2015 - 17. 6. 2015
94 Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 3. 6. 2015 (dokument PDF, 711.53 KB) SO 4. 6. 2015 - 22. 6. 2015
93 Exekuční příkaz č. j. 77 Ex8839/09-9 (dokument PDF, 355.39 KB) SO 29. 5. 2015 - 17. 6. 2015
92 Oznámení o výběrovém řízení na prodej majetku (dokument PDF, 1.64 MB) SO 29. 5. 2015 - 4. 6. 2015
91 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 416/15/VH (dokument PDF, 2.38 MB) SO 29. 5. 2015 - 17. 6. 2015
90 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva města 3. 6. 2015 (dokument PDF, 305.38 KB) SO 27. 5. 2015 - 4. 6. 2015
89 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2015 (dokument PDF, 717.98 KB) SO 13. 5. 2015 - 13. 7. 2015
88 Usnesení o odročení dražebního jednání (dokument PDF, 547.12 KB) SO 12. 5. 2015 - 28. 5. 2015
87 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - OVAK (dokument PDF, 883.12 KB) ŽP 4. 5. 2015 - 20. 5. 2015
86 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Šenov - JIH (dokument PDF, 1.04 MB) ŽP 30. 4. 2015 - 18. 5. 2015
84 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Město Šenov - Alejský dvůr (dokument PDF, 850.26 KB) ŽP 30. 4. 2015 - 18. 5. 2015
83 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - RPG BYTY (dokument PDF, 1.17 MB) ŽP 30. 4. 2015 - 18. 5. 2015
82 Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa – úprava silničního provozu (dokument PDF, 1.1 MB) SO 30. 4. 2015 - 1. 7. 2015
81 Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 503.62 KB) SO 30. 4. 2015 - 2. 6. 2015
80 Závěrečný účet za rok 2014 (dokument PDF, 10.78 MB) FO 27. 4. 2015 - 13. 5. 2015
79 OZV č. 1/2015 o užívání plakátovacích ploch v majetku města, která mění OZV č. 3/2013 (dokument PDF, 300.08 KB) SO 27. 4. 2015 - 13. 5. 2015
78 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v termínu od 27.4.2015 – do cca 27.5.2015 (dokument PDF, 302.16 KB) SO 24. 4. 2015 - 28. 5. 2015
77 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 (dokument PDF, 230.23 KB) SO 22. 4. 2015 - 11. 5. 2015
76 Výpočet ceny vodného a stočného za rok 2014 - SmVak (dokument PDF, 1.32 MB) SO 22. 4. 2015 - 11. 5. 2015
75 Prodej počítačového stolku (dokument PDF, 773.76 KB) IO 20. 4. 2015 - 6. 5. 2015
74 Prodej bicí soupravy AMATI (dokument PDF, 849.75 KB) OI 20. 4. 2015 - 6. 5. 2015
73 Prodej ochranného obleku pro včelaře (dokument PDF, 678.47 KB) IO 20. 4. 2015 - 6. 5. 2015
72 Výzva k podání nabídky - OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR OBJEKTU MĚPOS VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ŠENOV (dokument PDF, 864.31 KB) OI 16. 4. 2015 - 12. 5. 2015
71 Opravné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dokument PDF, 2.12 MB) SO 15. 4. 2015 - 4. 5. 2015
70 Oznámení odběratelům pitné vody – odečty stavu vodoměrů (dokument PDF, 449.89 KB) SO 15. 4. 2015 - 8. 6. 2015
69 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění připomínek (dokument PDF, 634.7 KB) SO 15. 4. 2015 - 23. 6. 2015
67 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města 21. 4. 2015 (dokument PDF, 421.42 KB) SO 13. 4. 2015 - 22. 4. 2015
66 Majetek města - pozemky do ZMě k jednání 21.04.2015 (dokument PDF, 666.92 KB) SO 9. 4. 2015 - 22. 4. 2015
65 Pozvánka na zasedání Regionu Slezská brána (dokument PDF, 343.31 KB) SO 9. 4. 2015 - 21. 4. 2015
64 Prodej chladniček – výběrové řízení číslo OFM/044/2015/1 (dokument PDF, 1.46 MB) SO 8. 4. 2015 - 14. 4. 2015
63 Zastavení územního řízení – chodník podél ulice Václavovická (dokument PDF, 806.5 KB) SO 8. 4. 2015 - 27. 4. 2015
62 Návrh opatření obecné povahy – záplavové území – Frýdecký potok (dokument PDF, 2.23 MB) SO 8. 4. 2015 - 27. 4. 2015
60 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Regionu Slezská brána včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření RSB (dokument PDF, 6.28 MB) SO 2. 4. 2015 - 20. 4. 2015
59 OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚSPOR OBJEKTU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ŠENOV – ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (dokument PDF, 893.15 KB) OI 2. 4. 2015 - 27. 4. 2015
58 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba (dokument PDF, 2.05 MB) SO 1. 4. 2015 - 12. 5. 2015
57.6 Příloha č. 6 - Seznam obcí v povodí Dunaje (dokument PDF, 247.53 KB) SO 1. 4. 2015 - 23. 6. 2015
57.5 Příloha č. 5 - Seznam obcí v povodí Labe (dokument PDF, 402.63 KB) SO 1. 4. 2015 - 23. 6. 2015
57.4 Příloha č. 4 - Seznam obcí v povodí Odry (dokument PDF, 130.8 KB) SO 1. 4. 2015 - 23. 6. 2015
57.3 Příloha č. 3 - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - návrh OOP NPP Dunaje (dokument PDF, 195.79 KB) SO 1. 4. 2015 - 23. 6. 2015
57.2 Příloha č. 2 - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - návrh OOP NPP Labe (dokument PDF, 196.15 KB) SO 1. 4. 2015 - 23. 6. 2015
57.1 Příloha č. 1 - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - návrh OOP NPP Odry (dokument PDF, 195.96 KB) SO 1. 4. 2015 - 23. 6. 2015
57 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK (dokument PDF, 925.88 KB) SO 1. 4. 2015 - 23. 6. 2015
55 Seznam přijatých dětí MŠ LIPOVÁ – školní rok 2015/2016 (dokument PDF, 335.13 KB) SO 30. 3. 2015 - 15. 4. 2015
54 Seznam přijatých dětí MŠ LAPAČKA – školní rok 2015/2016 (dokument PDF, 248.14 KB) SO 30. 3. 2015 - 15. 4. 2015
53 Zrušení výběrového řízení na zakázku uveřejněnou pod číslem 38/2015 (upřesnění 47/2015) - "Svoz odpadu – zastupování města Šenov při realizaci zadávacího řízení s využitím elektronické aukce" (dokument PDF, 254.09 KB) OI 27. 3. 2015 - 14. 4. 2015
52 Veřejná vyhláška – provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli (dokument PDF, 329.25 KB) SO 25. 3. 2015 - 16. 12. 2015
51 Návrh opatření obecné povahy – záplavové území Frýdecký potok (dokument PDF, 2.78 MB) SO 24. 3. 2015 - 10. 4. 2015
50 Změna smlouvy – Unie Wing Chun Kung FU, z. s. (dokument PDF, 372.8 KB) SO 23. 3. 2015 - 9. 4. 2015
49 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na služby s názvem "Svoz odpadu – zastupování města Šenov při realizaci zadávacího řízení s využitím elektronické aukce" (dokument PDF, 1.32 MB) SO 23. 3. 2015 - 8. 4. 2015
47 Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám – „Svoz odpadu – zastupování města Šenov při realizaci zadávacího řízení s využitím elektronické aukce“ (dokument PDF, 577.41 KB) SO 16. 3. 2015 - 20. 3. 2015
46 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 - ENERGETICKÉ ÚSPORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠENOV, RADNIČNÍ NÁMĚSTÍ Č.P. 300, ŠENOV (dokument PDF, 708.41 KB) OI 16. 3. 2015 - 30. 3. 2015
45 Prodej ochranného obleku pro včelaře (dokument PDF, 788.05 KB) OI 16. 3. 2015 - 15. 4. 2015
44 Prodej počítačového stolku (dokument PDF, 785.48 KB) OI 16. 3. 2015 - 15. 4. 2015
43 Prodej bicí soupravy AMATI (dokument PDF, 916.95 KB) OI 16. 3. 2015 - 15. 4. 2015
42 Usnesení – zrušení dražební vyhlášky (dokument PDF, 358.81 KB) SO 13. 3. 2015 - 1. 4. 2015
41 Rozhodnutí č. 258/14/VH – Šenov, U Trati ČD (dokument PDF, 7.49 MB) SO 13. 3. 2015 - 1. 4. 2015
40 Zvýšení kapacity ZŠ Šenov - dodatečná informace č. 1 (dokument PDF, 834.76 KB) SO 4. 3. 2015 - 9. 3. 2015
39 Usnesení - dražba nemovitých věcí (dokument PDF, 569.64 KB) SO 3. 3. 2015 - 9. 4. 2015
38 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na služby s názvem "Svoz odpadu – zastupování města Šenov při realizaci zadávacího řízení s využitím elektronické aukce" (dokument PDF, 1.28 MB) SO 3. 3. 2015 - 20. 3. 2015
37 ENERGETICKÉ ÚSPORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠENOV, RADNIČNÍ NÁMĚSTÍ Č.P. 300, ŠENOV (dokument PDF, 791.45 KB) SO 2. 3. 2015 - 20. 3. 2015
36 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120 EX 3515/13-193 (dokument PDF, 2.31 MB) SO 2. 3. 2015 - 28. 5. 2015
35 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120 EX 3515/13-194 (dokument PDF, 2.35 MB) SO 2. 3. 2015 - 13. 5. 2015
34 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 2. 2015 (dokument PDF, 2.66 MB) SO 25. 2. 2015 - 13. 3. 2015
33 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015 (dokument PDF, 1.15 MB) SO 25. 2. 2015 - 13. 3. 2015
32 Zvýšení kapacity ZŠ Šenov – výzva (dokument PDF, 1.72 MB) SO 19. 2. 2015 - 9. 3. 2015
31 Oznámení o pachtu a provozování stavby vodního díla „PRODLOUŽENÍ VODOVODU DO DĚDINY, ŠENOV“ (dokument PDF, 828.67 KB) SO 18. 2. 2015 - 6. 3. 2015
30 Životní podmínky 2015 – výběrové šetření v domácnostech (dokument PDF, 377.98 KB) SO 18. 2. 2015 - 15. 5. 2015
29 Pozvánka - shromáždění starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 187.77 KB) SO 17. 2. 2015 - 27. 2. 2015
28 Program - zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2015 (dokument PDF, 3.01 MB) SO 17. 2. 2015 - 22. 5. 2015
27 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 422.86 KB) OS 16. 2. 2015 - 4. 3. 2015
26 4. zasedání zastupitelstva města 24. 2. 2015 (dokument PDF, 351.98 KB) SO 16. 2. 2015 - 25. 2. 2015
25 Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba (dokument PDF, 2.18 MB) SO 13. 2. 2015 - 12. 3. 2015
24 Úsek projektů a strategického rozvoje - veřejná výzva (dokument PDF, 699.56 KB) SO 12. 2. 2015 - 6. 3. 2015
23 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemností – pan Lukáš Dřevjaný (dokument PDF, 328.63 KB) SO 9. 2. 2015 - 26. 2. 2015
22 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (dokument PDF, 2.34 MB) SO 9. 2. 2015 - 19. 3. 2015
21 Exekuční příkaz – exekuce prodejem nemovitosti ve vlastnictví povinného (dokument PDF, 1.11 MB) SO 9. 2. 2015 - 26. 2. 2015
20 Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba (dokument PDF, 2.21 MB) SO 9. 2. 2015 - 12. 3. 2015
19 Návrh rozpočtu na rok 2015 - Region Slezská brána (dokument PDF, 587.64 KB) SO 5. 2. 2015 - 23. 2. 2015
18 Výpůjčky části pozemku parc. č. 529/3 a 530/8, Šenov u Ostravy (dokument PDF, 1.05 MB) SO 5. 2. 2015 - 23. 2. 2015
17 Dražební vyhláška - elektronická dražba (dokument PDF, 1.48 MB) SO 29. 1. 2015 - 4. 3. 2015
16 Prodej kruhové vypalovací pece (dokument PDF, 927 KB) SO 28. 1. 2015 - 13. 2. 2015
15 Prodej garáže a sousedního pozemku p. č. 3053/3 (dokument PDF, 1.62 MB) SO 28. 1. 2015 - 22. 4. 2015
14 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vaší obci (dokument PDF, 313.11 KB) SO 27. 1. 2015 - 27. 2. 2015
13 Odečet stavu vodoměru(ů) ve dnech 6. a 7. března 2015 (dokument PDF, 462.11 KB) SO 23. 1. 2015 - 20. 2. 2015
12 Výroční zpráva za rok 2014 zpracovaná podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dokument PDF, 291.53 KB) SO 21. 1. 2015 - 6. 2. 2015
11 Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2015 (dokument PDF, 442.48 KB) SO 21. 1. 2015 - 6. 2. 2015
10 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Simona Horáková (dokument PDF, 312.31 KB) SO 19. 1. 2015 - 4. 2. 2015
09 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Simona Horáková (dokument PDF, 321.77 KB) SO 15. 1. 2015 - 2. 2. 2015
07 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – Dražební úřad Olomouc, SmVaK Ostrava a.s. (dokument PDF, 1.09 MB) OS 13. 1. 2015 - 30. 1. 2015
06 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ (dokument PDF, 887.94 KB) SO 12. 1. 2015 - 28. 1. 2015
05 Výběrové řízení na prodej osobního automobilu (dokument PDF, 282.44 KB) SO 7. 1. 2015 - 23. 1. 2015
04 Kanalizační přípojky pro stávající rodinné domy č. p. 1414 a 1491 - rozhodnutí o umístění stavby (dokument PDF, 2.89 MB) OS 5. 1. 2015 - 21. 1. 2015
03 Návrh Územního plánu Šenov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA + NATURA) (dokument PDF, 714.84 KB) OS 5. 1. 2015 - 19. 2. 2015
02 Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností, včetně provozních podmínek sběrného místa na Sedlácích v roce 2015. (dokument PDF, 511.81 KB) SO 2. 1. 2015 - 20. 1. 2015
01 Rozhodnutí č. 1080/14/VH o schválení dodatku č. 1 ke kanalizačního řádu stokové sítě Šenov - Jih (dokument PDF, 1.49 MB) SO 2. 1. 2015 - 20. 1. 2015
228 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"-posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. (dokument PDF, 880.53 KB) SO 30. 12. 2014 - 15. 1. 2015

Archív