Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

Archív pro rok 2016

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
214 Souhrn výsledků 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 12. 2016 (dokument PDF, 1.54 MB) SO 14. 12. 2016 - 2. 1. 2017
213 Oznámení o záměru města – odprodej nepotřebného majetku – přívěs nákladní traktorový sklápěčkový (dokument PDF, 1.11 MB) OI 14. 12. 2016 - 2. 1. 2017
212 OZV č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dokument PDF, 1.42 MB) UPaK 14. 12. 2016 - 2. 1. 2017
211 OZV č. 3/2016 o místních poplatcích (dokument PDF, 3.12 MB) UPak 14. 12. 2016 - 2. 1. 2017
210 OZV č. 2/2016 o nočním klidu (dokument PDF, 485.11 KB) UPaK 14. 12. 2016 - 2. 1. 2017
209 OZV č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (dokument PDF, 518.86 KB) UPaK 14. 12. 2016 - 2. 1. 2017
208 Veřejná vyhláška - Dopravní značení na silnici III/4703 ulici Šenovská (dokument PDF, 1.63 MB) SO 8. 12. 2016 - 27. 12. 2016
207 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání – Č.j. 056EX468/12-71 (dokument PDF, 2.02 MB) SO 5. 12. 2016 - 27. 1. 2017
206 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání – Č.j. 056EX468/12-73 (dokument PDF, 2.03 MB) SO 5. 12. 2016 - 27. 1. 2017
205 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – dopravní značení na místní komunikaci ulici Ve Strži (dokument PDF, 1.16 MB) OI 5. 12. 2016 - 22. 12. 2016
204 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyrozumění o skončení dokazování a o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) (dokument PDF, 11.07 MB) SO 5. 12. 2016 - 22. 12. 2016
203 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva města dne 13. 12. 2016 (dokument PDF, 556.17 KB) SO 5. 12. 2016 - 14. 12. 2016
202 Veřejná vyhláška – STAVEBNÍ POVOLENÍ – Chodník podél ul. Václavovická (dokument PDF, 4.89 MB) OI 30. 11. 2016 - 19. 12. 2016
201 Podmínky dotačního programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2017“ (dokument PDF, 2.76 MB) SO 30. 11. 2016 - 1. 3. 2017
200 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017 (dokument PDF, 312.08 KB) SO 25. 11. 2016 - 14. 12. 2016
199 Návrh rozpočtu na rok 2017 (dokument PDF, 2.18 MB) SO 25. 11. 2016 - 14. 12. 2016
198 Oznámení záměru města – odprodej nepotřebného majetku (dokument PDF, 574.7 KB) SO 21. 11. 2016 - 7. 12. 2016
197 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 550.97 KB) OI 21. 11. 2016 - 7. 12. 2016
196 Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 8. 11. 2016 (dokument PDF, 484 KB) SO 9. 11. 2016 - 25. 11. 2016
195 Oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky – Obnova slejí města Šenov (dokument PDF, 646.15 KB) SO 7. 11. 2016 - 23. 11. 2016
194 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 333.14 KB) SO 7. 11. 2016 - 25. 11. 2016
193 Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa – INVESTIČNÍ TECHNIK (dokument PDF, 634.75 KB) SO 2. 11. 2016 - 22. 11. 2016
192 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – ŠENOVSKÝ JARMARK 2017 (dokument PDF, 375.38 KB) SO 2. 11. 2016 - 21. 11. 2016
190 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 2.23 MB) SO 1. 11. 2016 - 20. 3. 2017
191 Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva města dne 8. 11. 2016 (dokument PDF, 270.16 KB) SO 31. 10. 2016 - 9. 11. 2016
189 Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání (dokument PDF, 6.31 MB) SO 27. 10. 2016 - 14. 11. 2016
188 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměru ve vaší obci (dokument PDF, 269.95 KB) SO 27. 10. 2016 - 28. 11. 2016
187 Dražební vyhláška – 042EX1846/13-416 (dokument PDF, 1.26 MB) SO 27. 10. 2016 - 8. 12. 2016
186 Dražební vyhláška – 042EX1846/13-417 (dokument PDF, 1.23 MB) SO 27. 10. 2016 - 8. 12. 2016
185 Obvodní báňský úřad – veřejná vyhláška - příloha (dokument PDF, 2.29 MB) SO 24. 10. 2016 - 10. 11. 2016
184 Obvodní báňský úřad – veřejná vyhláška (dokument PDF, 553.64 KB) SO 24. 10. 2016 - 10. 11. 2016
183 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Přeložka vodovodního řádu (dokument PDF, 507.8 KB) OS 24. 10. 2016 - 3. 11. 2016
182 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – PROJEKCE GUŇKA (dokument PDF, 460.51 KB) OS 24. 10. 2016 - 3. 11. 2016
181 Veřejná vyhláška – opatření pro zajištění silničního provozu (dokument PDF, 1.49 MB) SO 24. 10. 2016 - 1. 11. 2016
180 Veřejná vyhláška – Dopravní značení na místní komunikaci ulici Ve Strži (dokument PDF, 1.48 MB) OI 19. 10. 2016 - 4. 11. 2016
179 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (dokument PDF, 2.15 MB) SO 17. 10. 2016 - 25. 11. 2016
178 Odpočet stavu vodoměrů - 2. a 3.12.2016 (dokument PDF, 455.92 KB) SO 17. 10. 2016 - 5. 12. 2016
177 Rozhodnutí č. 875/16/VH – Chodník podél ul. Václavovická SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Výustní objekt (dokument PDF, 6.42 MB) SO 17. 10. 2016 - 3. 11. 2016
176 Výzva k podání nabídek – ŠENOVSKÝ JARMARK 2017 (dokument PDF, 3.25 MB) SO 12. 10. 2016 - 1. 11. 2016
175 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby) (dokument PDF, 1.41 MB) SO 12. 10. 2016 - 15. 12. 2016
174 Výzva k podání nabídek - Obnova alejí města Šenov (dokument PDF, 8.04 MB) OI 11. 10. 2016 - 1. 11. 2016
173 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stavba rodinného domu, zpevněných ploch a inženýrských sítí, napojení kanalizace (dokument PDF, 1.6 MB) SO 5. 10. 2016 - 13. 10. 2016
172 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Trať 321 Opava-východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov, broušení a podbíjení kolejí (dokument PDF, 1.2 MB) SO 5. 10. 2016 - 13. 10. 2016
171 Vyhlášení popisu věci – jízdní kolo Maxbike (dokument PDF, 267.11 KB) SO 26. 9. 2016 - 12. 10. 2016
170 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - pan Patrik Holubec (dokument PDF, 322.58 KB) SO 22. 9. 2016 - 10. 10. 2016
169 Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 9. 2016 (dokument PDF, 800.14 KB) SO 21. 9. 2016 - 7. 10. 2016
168 Strukturální šetření v zemědělství (dokument PDF, 386.25 KB) SO 19. 9. 2016 - 16. 11. 2016
167 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky (dokument PDF, 779.37 KB) SO 19. 9. 2016 - 17. 10. 2016
166 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemností - pan Robert Jarzabski (dokument PDF, 321.55 KB) SO 13. 9. 2016 - 30. 9. 2016
165 Exekuční příkaz – prodej nemovitosti povinného (dokument PDF, 592.25 KB) SO 13. 9. 2016 - 30. 9. 2016
163 Dražební vyhláška o konání veřejné dražby dobrovolné č. 207 (dokument PDF, 2.12 MB) SO 13. 9. 2016 - 19. 10. 2016
162 Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva města dne 20. 9. 2016 (dokument PDF, 328.95 KB) SO 12. 9. 2016 - 21. 9. 2016
161 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - pan Patrik Holubec (dokument PDF, 328.3 KB) SO 9. 9. 2016 - 28. 9. 2016
160 Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa - ÚŘEDNÍK NA ÚSEKU ÚČETNÍ EVIDENCE (dokument PDF, 667.11 KB) SO 8. 9. 2016 - 12. 10. 2016
159 Exekuční příkaz – prodej nemovitosti (dokument PDF, 643.98 KB) SO 8. 9. 2016 - 26. 9. 2016
158 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Přístavba rodinného domu č.p. 1571 (dokument PDF, 471.61 KB) OS 7. 9. 2016 - 16. 9. 2016
157 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 570.42 KB) SO 7. 9. 2016 - 23. 9. 2016
156 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města ze dne 5. 9. 2016 (dokument PDF, 235.5 KB) SO 6. 9. 2016 - 23. 9. 2016
155 Majetek města Šenov – záměr koupě pozemku do vlastnictví města Šenov - parcela číslo 2349/4 (dokument PDF, 696.22 KB) SO 2. 9. 2016 - 21. 9. 2016
154 Rozhodnutí č. 145/16/VH – KANALIZACE ŠENOV SEVER – rozšíření kanalizační sítě (dokument PDF, 1.52 MB) SO 2. 9. 2016 - 21. 9. 2016
153 Exekuční příkaz na prodej nemovitých věcí (dokument PDF, 806.79 KB) SO 31. 8. 2016 - 16. 9. 2016
152 Exekuční příkaz na prodej nemovitých věcí (dokument PDF, 947.19 KB) SO 31. 8. 2016 - 16. 9. 2016
151 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – Přístavba garáže a zajištění energetických úspor objektu Požární zbrojnice (dokument PDF, 1.1 MB) OI 30. 8. 2016 - 13. 9. 2016
150 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení stavebního řízení a seznámení s podklady (dokument PDF, 2.51 MB) OI 29. 8. 2016 - 15. 9. 2016
149 Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva města dne 5. 9. 2016 (dokument PDF, 228.77 KB) SO 26. 8. 2016 - 6. 9. 2016
148 Upozornění na uložení písemnosti – Tomáš Pabián (dokument PDF, 358.83 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
147 Upozornění na uložení písemnosti – Martin Frej (dokument PDF, 373.3 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
146 Upozornění na uložení písemnosti – Michal Kanči (dokument PDF, 369.34 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
145 Upozornění na uložení písemnosti – Marek Novák (dokument PDF, 369.61 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
144 Upozornění na uložení písemnosti – René Horváth (dokument PDF, 374.73 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
143 Upozornění na uložení písemnosti – Dominik Galda (dokument PDF, 370.75 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
142 Upozornění na uložení písemnosti – Michal Filko (dokument PDF, 370.5 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
141 Upozornění na uložení písemnosti – Jan Valošek (dokument PDF, 364.64 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
140 Upozornění na uložení písemnosti – Michal Foukal (dokument PDF, 370.91 KB) FO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
139 Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2016 (dokument PDF, 222.69 KB) SO 25. 8. 2016 - 12. 9. 2016
138 Volby do Senátu Parlamentu České republiky a Zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - jmenování zapisovatelů okrskové volební komise (dokument PDF, 250.03 KB) SO 23. 8. 2016 - 17. 10. 2016
137 Volby do Senátu Parlamentu České republiky a Zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků (dokument PDF, 260.78 KB) SO 23. 8. 2016 - 17. 10. 2016
136 Upozornění na uložení písemnosti – David Zbořil (dokument PDF, 358.81 KB) FO 19. 8. 2016 - 6. 9. 2016
135 Upozornění na uložení písemnosti – Jakub Jurčík (dokument PDF, 361.28 KB) FO 19. 8. 2016 - 6. 9. 2016
134 Upozornění na uložení písemnosti – Martin Orlovský (dokument PDF, 365.5 KB) FO 19. 8. 2016 - 6. 9. 2016
133 Upozornění na uložení písemnosti - Dušan Kubica (dokument PDF, 363.11 KB) FO 19. 8. 2016 - 6. 9. 2016
132 Město Šenov zveřejňuje svůj záměr prodat vozidlo DA VW Transporter (dokument PDF, 911.98 KB) OI 19. 8. 2016 - 6. 9. 2016
131 Exekuční příkaz na prodej nemovitých věcí (dokument PDF, 1.8 MB) SO 19. 8. 2016 - 6. 9. 2016
130 Exekuční příkaz na prodej nemovitých věcí (dokument PDF, 2.21 MB) SO 19. 8. 2016 - 6. 9. 2016
129 Oznámení o záměru města pronajmout část stěny zastávky MHD v lokalitě Šenov – Škrbeň (dokument PDF, 963 KB) OI 19. 8. 2016 - 6. 9. 2016
128 Veřejná výzva – ÚŘEDNÍK NA ÚSEKU ÚČETNÍ EVIDENCE (dokument PDF, 657.61 KB) so 18. 8. 2016 - 8. 9. 2016
127 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 298.98 KB) SO 17. 8. 2016 - 16. 9. 2016
126 Usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 586.81 KB) SO 17. 8. 2016 - 19. 9. 2016
125 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva města dne 24. 8. 2016 (dokument PDF, 231.83 KB) SO 16. 8. 2016 - 25. 8. 2016
124 Rozhodnutí ve věci vyřazení z kategorie místní komunikace (dokument PDF, 1.54 MB) OI 8. 8. 2016 - 26. 8. 2016
123 Usnesení – další elektronické dražební jednání (dokument PDF, 1.38 MB) SO 4. 8. 2016 - 5. 10. 2016
122 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Cyklistický závod (dokument PDF, 2.73 MB) OI 4. 8. 2016 - 12. 8. 2016
121 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - pan Patrik Holubec (dokument PDF, 328.48 KB) SO 3. 8. 2016 - 19. 8. 2016
120 Veřejná vyhláška - ŠENOVSKÝ JARMARK (dokument PDF, 1.09 MB) SO 29. 7. 2016 - 8. 8. 2016
119 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 493.98 KB) OS 28. 7. 2016 - 12. 8. 2016
118 Veřejná vyhláška – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. j. 03779/2016 (dokument PDF, 344.05 KB) FO 28. 7. 2016 - 13. 8. 2016
117 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – Robert Jarzabský (dokument PDF, 344.03 KB) SO 27. 7. 2016 - 12. 8. 2016
116 Cyklolávka přes I/11 v Šenově – PD pro územní řízení – oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (dokument PDF, 297.08 KB) OI 27. 7. 2016 - 12. 8. 2016
115 Volby do Senátu Parlamentu České republiky a Zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8.10.2016 (dokument PDF, 236.36 KB) SO 27. 7. 2016 - 17. 10. 2016
114 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vaší obci (dokument PDF, 335.59 KB) ŽP 26. 7. 2016 - 1. 9. 2016
113 Chodník podél ul. Václavovická SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Výustní objekt – usnesení č. 639/16/VH (dokument PDF, 3.28 MB) SO 25. 7. 2016 - 26. 8. 2016
112 Dražební vyhláška (dokument PDF, 1.89 MB) SO 22. 7. 2016 - 22. 9. 2016
111 Záměr města - pronájem nebytového prostoru v 1. N.P. budovy radnice (dokument PDF, 1.44 MB) OI 21. 7. 2016 - 8. 8. 2016
110 Záměr města - pronájem nebytového prostoru v budově Staré školy, ul. Kostelní 128, Šenov (dokument PDF, 1.29 MB) OI 21. 7. 2016 - 8. 8. 2016
109 Záměr města - pronájem nebytových prostor v 1. N.P. budovy radnice (dokument PDF, 1.44 MB) OI 21. 7. 2016 - 8. 8. 2016
108 Záměr města - prodej vozidla DA VW Transporter (dokument PDF, 877.79 KB) OI 21. 7. 2016 - 16. 8. 2016
107 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka "MŠ Šenov- zajištění úspory energií, MŠ Lipová - výkon TDS a koordinátora BOZP" (dokument PDF, 311.22 KB) OI 20. 7. 2016 - 5. 8. 2016
106 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 524.03 KB) SO 18. 7. 2016 - 22. 8. 2016
105 Výzva k podání nabídek - nákup osobního automobilu + krycí list nabídky (dokument PDF, 2.49 MB) MP 14. 7. 2016 - 30. 7. 2016
104 Upozornění na uložení písemnosti - p. Lada Ondřejová (dokument PDF, 337.3 KB) FO 13. 7. 2016 - 25. 7. 2016
103 Upozornění na uložení písemnosti - p. Martin Bednarik (dokument PDF, 336.2 KB) FO 13. 7. 2016 - 25. 7. 2016
102 Upozornění na uložení písemnosti - p. Vladimír Bjaloň (dokument PDF, 341.53 KB) FO 13. 7. 2016 - 25. 7. 2016
100 Uzavření pobočky České spořitelny v Šenově k 1.10.2016 (dokument PDF, 445.91 KB) SO 4. 7. 2016 - 31. 12. 2016
99 Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2016 (dokument PDF, 1.33 MB) SO 27. 6. 2016 - 13. 7. 2016
98 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – Cyklolávka přes I/11 v Šenově (dokument PDF, 912.33 KB) OI 20. 6. 2016 - 13. 7. 2016
97 Výzva k podání nabídky na výkon TDS a koordinátora BOZP MŠ Šenov – zajištění úspory energií, MŠ Lipová (dokument PDF, 1.99 MB) OI 13. 6. 2016 - 29. 6. 2016
96 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva města dne 21. 6. 2016 (dokument PDF, 567.03 KB) SO 13. 6. 2016 - 22. 6. 2016
95 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 369.52 KB) SO 13. 6. 2016 - 24. 6. 2016
94 Výzva k podání cenové nabídky – Přístavba jídelny ZŠ Šenov na parc. č. 37/1 a 37/2 (dokument PDF, 2.96 MB) OI 10. 6. 2016 - 28. 6. 2016
93 Návrh na zahájení řízení o vyřazení místní komunikace z pasportu místních komunikací III. tř. a vznesení námitky podjatosti (dokument PDF, 527.91 KB) OI 7. 6. 2016 - 23. 6. 2016
92 Oznámení o vyhodnocení nabídek -Vodovní řad Lapačka (dokument PDF, 288.13 KB) OI 6. 6. 2016 - 22. 6. 2016
91 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - pan Tomáš Rapant (dokument PDF, 319.22 KB) SO 2. 6. 2016 - 20. 6. 2016
90 Rozhodnutí č. 462/16/VH - povolení stavby vodního díla (dokument PDF, 4.65 MB) SO 1. 6. 2016 - 17. 6. 2016
89 Návrh Závěrečného účtu svazku obcí za rok 2015 (dokument PDF, 3.2 MB) SO 30. 5. 2016 - 24. 6. 2016
88 Návrh - Závěrečný účet za rok 2015 (dokument PDF, 11.75 MB) FO 27. 5. 2016 - 13. 6. 2016
87 Interiérové vybavení ZŠ Šenov - výzva k podání nabídky (dokument PDF, 2.09 MB) OI 25. 5. 2016 - 16. 6. 2016
86 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – pan Tomáš Rapant (dokument PDF, 336.34 KB) (dokument PDF, 324.38 KB) SO 17. 5. 2016 - 3. 6. 2016
85 Usnesení – dražení vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 595.67 KB) SO 13. 5. 2016 - 20. 6. 2016
84 Veřejná vyhláška – „Šenov, 2969, Klimšová, přípojka NNk“ (dokument PDF, 1.08 MB) SO 13. 5. 2016 - 23. 5. 2016
83 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 417.81 KB) SO 11. 5. 2016 - 27. 5. 2016
82 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu (dokument PDF, 2.06 MB) SO 10. 5. 2016 - 3. 6. 2016
81 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – Cyklolávka přes I/11 (dokument PDF, 897.65 KB) OI 9. 5. 2016 - 26. 5. 2016
80 Oznámení o záměru města – pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska (dokument PDF, 1.1 MB) SO 9. 5. 2016 - 25. 5. 2016
79 Oznámení o záměru města – pronájem část pozemku (dokument PDF, 1.22 MB) SO 9. 5. 2016 - 25. 5. 2016
78 Odečet stavu vodoměru(ů) ve dnech 4. a 5. března 2016 - od 8:00 do 16:00 (dokument PDF, 445.64 KB) SO 9. 5. 2016 - 6. 6. 2016
77 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Petřvald (dokument PDF, 1013.44 KB) SO 9. 5. 2016 - 9. 6. 2016
76 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 341.41 KB) SO 6. 5. 2016 - 20. 5. 2016
75 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – pan Tomáš Rapant (dokument PDF, 336.34 KB) SO 5. 5. 2016 - 23. 5. 2016
74 Oprava žel. přejezdu na sil. III/4701 ul. Václavovické v Šenově (dokument PDF, 1.48 MB) SO 4. 5. 2016 - 12. 5. 2016
73 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam ke stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2016 - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 1.66 MB) FO 3. 5. 2016 - 3. 6. 2016
72 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – SmVaK A (dokument PDF, 1.01 MB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
71 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – Ostrava A (dokument PDF, 1.31 MB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
70 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – Šenov B8 (dokument PDF, 1.25 MB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
69 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – Šenov - Jih B14 (dokument PDF, 991.83 KB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
68 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – Šenov - Alejský dvůr B13 (dokument PDF, 1002.37 KB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
67 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – voda předaná ze systému vodovodů B2 (dokument PDF, 1.04 MB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
66 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – vodovod Šenov - Šenovská (dokument PDF, 1.01 MB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
65 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – MěPOS Šenov - vodovod Šenov - Václavovická (dokument PDF, 795.25 KB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
64 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – MěPOS Šenov (dokument PDF, 1.17 MB) ŽP 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016
63 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vaší obci (dokument PDF, 318.67 KB) ŽP 28. 4. 2016 - 30. 5. 2016
62 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – Kanalizace Šenov Jih (dokument PDF, 1.07 MB) ŽP 27. 4. 2016 - 13. 5. 2016
61 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů – vodovod Lapačka a kanalizace Alejský dvůr (dokument PDF, 1.09 MB) ŽP 27. 4. 2016 - 13. 5. 2016
60 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání – elektronická dražba (dokument PDF, 2.08 MB) SO 25. 4. 2016 - 10. 6. 2016
59 Výzva k podání nabídky - Vodovodní řad Lapačka (dokument PDF, 1.37 MB) OI 22. 4. 2016 - 2. 6. 2016
58 Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 4. 2016 (dokument PDF, 1.12 MB) SO 20. 4. 2016 - 6. 5. 2016
57 Prodej tiskárny zn. KONICA MINOLTA MC4690MF (dokument PDF, 954.72 KB) OI 20. 4. 2016 - 16. 5. 2016
55.5 Příloha č.5 - OOP č.j.: 23967/ENV/16 - stanovisko (dokument PDF, 398.17 KB) SO 18. 4. 2016 - 4. 5. 2016
55.4 Příloha č.4 - OOP č.j.: 23967/ENV/16 - připomínky (dokument PDF, 1011.01 KB) SO 18. 4. 2016 - 4. 5. 2016
55.1 Příloha č.1 - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (dokument PDF, 457.14 KB) SO 18. 4. 2016 - 4. 5. 2016
56 Šenov, ul. Pod Školou – rekonstrukce vodovodního řádu (dokument PDF, 2.65 MB) SO 18. 4. 2016 - 23. 4. 2016
54 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva města dne 19. 4. 2016 (dokument PDF, 548.67 KB) SO 11. 4. 2016 - 20. 4. 2016
53 ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016 (dokument PDF, 1.01 MB) SO 8. 4. 2016 - 30. 6. 2016
52 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 435.41 KB) OS 6. 4. 2016 - 15. 4. 2016
51 Rozhodnutí č. 237/16/VH – Kanalizace Šenov – Sever, rozšíření kanalizační sítě, stoky B-3, H-1 (dokument PDF, 4.31 MB) SO 5. 4. 2016 - 21. 4. 2016
50 OZNÁMENÍ APLIKACE PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN (dokument PDF, 1.11 MB) SO 4. 4. 2016 - 20. 4. 2016
49 MŠ LIPOVÁ, MŠ LAPAČKA- SEZNAMY PŘIJATÝCH DĚTÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 (dokument PDF, 312.47 KB) SO 4. 4. 2016 - 20. 4. 2016
48 Oznámení náměru města pronajmout část zábradlí – parc. č. 3392/4 (dokument PDF, 973.5 KB) OI 4. 4. 2016 - 20. 4. 2016
47 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 362.48 KB) SO 30. 3. 2016 - 8. 4. 2016
46 Usnesení o odročení dražebního jednání (dokument PDF, 549.28 KB) SO 23. 3. 2016 - 24. 3. 2016
45 Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dokument PDF, 2.11 MB) SO 18. 3. 2016 - 2. 6. 2016
44 Usnesení - dražba nemovitých věcí (dokument PDF, 713.76 KB) SO 18. 3. 2016 - 22. 4. 2016
43 Rozhodnutí č. 237/16/VH – kanalizace Šenov – Sever, rozšíření kanalizační sítě, stoky B-3, H-1 (dokument PDF, 4.33 MB) SO 18. 3. 2016 - 5. 4. 2016
42 Dražební vyhláška - č. j. 160EX2413/11-276 (dokument PDF, 2.07 MB) SO 18. 3. 2016 - 5. 5. 2016
41 Dražební vyhláška - č. j. 160EX2413/11-275 (dokument PDF, 2.13 MB) SO 18. 3. 2016 - 5. 5. 2016
40 Prodej posilovacího stroje (dokument PDF, 1.84 MB) OI 18. 3. 2016 - 18. 4. 2016
39 Opravné usnesení - Sp. zn. 143 EX 00636/14-121 (dokument PDF, 725.81 KB) SO 17. 3. 2016 - 4. 4. 2016
38 Výzva k podání nabídek – „Zvýšení kapacity ZŠ Šenov“ – Výkon TDS a koordinátora BOZP (dokument PDF, 865.92 KB) OI 9. 3. 2016 - 25. 3. 2016
37 Výzva k podání nabídky - Oživení zámeckého parku Šenov (dokument PDF, 5.44 MB) OI 4. 3. 2016 - 21. 3. 2016
36 Veřejná dražební vyhláška – č. j. 131 EX 288/11-391 (dokument PDF, 2.53 MB) SO 3. 3. 2016 - 7. 4. 2016
35 Veřejná dražební vyhláška – č. j. 131 EX 288/11-390 (dokument PDF, 2.49 MB) SO 3. 3. 2016 - 7. 4. 2016
34 Veřejná dražební vyhláška – č. j. 131 EX 288/11-389 (dokument PDF, 2.51 MB) SO 3. 3. 2016 - 7. 4. 2016
33 Veřejná dražební vyhláška – č. j. 131 EX 288/11-388 (dokument PDF, 2.51 MB) SO 3. 3. 2016 - 7. 4. 2016
32 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MATEŘSKÉ ŠKOLE – 2016 / 2017 (dokument PDF, 703.14 KB) SO 2. 3. 2016 - 24. 3. 2016
31 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání – elektronická dražba (dokument PDF, 2.08 MB) SO 2. 3. 2016 - 14. 3. 2016
30 Kanalizace Šenov Sever - nové vyjádření k podkladům rozhodnutí (dokument PDF, 811.2 KB) SO 24. 2. 2016 - 22. 3. 2016
29 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - "Komunikace a inženýrské sítě pro 33 RD v lokalitě Šenov - Volenství" (dokument PDF, 2.64 MB) OI 22. 2. 2016 - 9. 3. 2016
28 Oznámení o záměru města – pronájem nebytových prostor v budově Staré školy (dokument PDF, 1.32 MB) OI 22. 2. 2016 - 9. 3. 2016
27 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 16. 2. 2016 (dokument PDF, 625.94 KB) SO 17. 2. 2016 - 4. 3. 2016
26 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – „Doplnění kanalizace Šenov – lokalita kolem ulice K Hájence“ (dokument PDF, 1.58 MB) OI 16. 2. 2016 - 7. 3. 2016
25 Exekuční příkaz – 023EX02267/15-080 (dokument PDF, 922.78 KB) SO 16. 2. 2016 - 4. 3. 2016
24 Dražební vyhláška – o provedení elektronické dražby nemovité věci (dokument PDF, 1.57 MB) SO 16. 2. 2016 - 31. 3. 2016
23 Exekuční příkaz – č. j. 065 EX 05258/14-033 (dokument PDF, 1.19 MB) SO 10. 2. 2016 - 26. 2. 2016
22 Životní podmínky 2016 – výběrové šetření v domácnosti (dokument PDF, 384.41 KB) SO 10. 2. 2016 - 6. 6. 2016
21 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva města dne 16. 2. 2016 (dokument PDF, 303.31 KB) SO 8. 2. 2016 - 17. 2. 2016
20 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 388.89 KB) SO 8. 2. 2016 - 19. 2. 2016
19 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení správního řízení o vyřazení pozemní komunikace „Podlesí Družstvo mezi ploty“ z pasportu místních komunikací (dokument PDF, 1.21 MB) SO 5. 2. 2016 - 23. 2. 2016
18 Výroční zpráva za rok 2015 zpracovaná podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dokument PDF, 296.69 KB) SO 3. 2. 2016 - 19. 2. 2016
17 Dražební vyhláška - elektronická dražba (dokument PDF, 1.96 MB) SO 2. 2. 2016 - 6. 4. 2016
16 Usnesení o konání odročeného dražebního jednání (dokument PDF, 2.03 MB) SO 29. 1. 2016 - 24. 3. 2016
15 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v termínu od 28.1.2016 – do cca 26.2.2016 (dokument PDF, 313.89 KB) SO 28. 1. 2016 - 29. 2. 2016
14 Odečet stavu vodoměru(ů) ve dnech 4. a 5. března 2016 - od 8:00 do 16:00 (dokument PDF, 445.78 KB) SO 25. 1. 2016 - 7. 3. 2016
13 Kanalizace Šenov – Sever, rozšíření kanalizační sítě, stoky B-3, H-1 (dokument PDF, 2.53 MB) SO 22. 1. 2016 - 24. 2. 2016
12 Usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 537.14 KB) SO 19. 1. 2016 - 22. 2. 2016
11 Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“ (dokument PDF, 308.81 KB) SO 18. 1. 2016 - 3. 2. 2016
10 Usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 626.72 KB) SO 18. 1. 2016 - 22. 2. 2016
09 Usnesení – dražba nemovitých věcí (dokument PDF, 649.23 KB) SO 18. 1. 2016 - 21. 3. 2016
08 Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje (dokument PDF, 3.05 MB) SO 14. 1. 2016 - 1. 2. 2016
07 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (dokument PDF, 4.42 MB) ŽP 12. 1. 2016 - 28. 1. 2016
06 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy – „Zastřešení kalové čerpací stanice Kružní“ (dokument PDF, 418.2 KB) OS 11. 1. 2016 - 27. 1. 2016
05 Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa – PRACOVNÍK ÚSEKU PROPAGACE A POKLADNY (dokument PDF, 645.66 KB) SO 11. 1. 2016 - 8. 2. 2016
04 Územní rozhodnutí - veřejnou vyhláškou – „Chodník podél ul. Václavovická na pozemcích p. č. 5715/2, 5715/3, 5800/2 (dokument PDF, 4.28 MB) SO 11. 1. 2016 - 27. 1. 2016
03 Územní rozhodnutí - veřejnou vyhláškou – „Chodník podél ul. Václavovická na pozemcích p. č. 5593, 5715/2, 5715/3, 5715/1, 5804 (dokument PDF, 4.91 MB) OS 11. 1. 2016 - 27. 1. 2016
02 Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa - ÚŘEDNÍK NA ÚSEKU DANÍ A POPLATKŮ (dokument PDF, 650.69 KB) SO 8. 1. 2016 - 27. 1. 2016
01 Posuzování vlivů záměru „Komunikace a inženýrské sítě pro RD v lokalitě Šenov – Volenství, 1. etapa“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele (dokument PDF, 737.28 KB) SO 4. 1. 2016 - 20. 1. 2016

Archív